Inne - TRUST.ORG.PL
Czy zdrowe odżywianie jest drogie?

Czy zdrowe odżywianie jest drogie?

Można spotkać się z przekonaniem, że zdrowe odżywianie czy konkretnie diety odchudzające wymagają drogich, trudno dostępnych składników. Niektórzy uważają, że jedzenie fast-foodów czy ogółem nie do końca zdrowego jedzenia jest tańszym rozwiązaniem. Jak jest w rzeczywistości? Czy zdrowe odżywianie jest…

Read More
Strony umowy leasingu

Strony umowy leasingu

Umowa leasingu Pojęcie oraz wszelkie regulacje dotyczące umowy leasingu zawiera kodeks cywilny. Umowa leasingu jest więc umową cywilno prawną. Umowa leasingu jest umową zawieraną na piśmie, pod rygorem nieważności. Poprzez umowę leasingu jeden podmiot przekazuje drugiemu podmiotowi prawo do korzystania…

Read More
Lepiej wybrać kredyt czy leasing

Lepiej wybrać kredyt czy leasing

Finansowanie przedsiębiorstwa Będąc przedsiębiorcą niejednokrotnie poszukujemy dodatkowych środków na sfinansowanie potrze przedsiębiorstwa. Niekiedy oszczędności, które posiadamy nie są wystarczające aby pokryć nasze potrzeby. Z takim problemem borykają się przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność sezonową. Wtedy też rozbieżności w kosztach pomiędzy…

Read More
Klient indywidualny banku

Klient indywidualny banku

Segmentacja rynku Aby przybliżyć sylwetkę klienta indywidualnego banku należy na początku wspomnieć o tym, że banki starają się podzielić swoich klientów na poszczególne grupy. Na podstawie wspólnych cech, oczekiwań co do produktów, jednakowych potrzeb itd. starają się podzielić wszystkich klientów…

Read More
Okres kredytowania

Okres kredytowania

Umowa kredytu Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, na określony czas (okres kredytowania). Kredytobiorca przeznacza środki pochodzące z kredytu na określony w umowie cel. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy zaciągamy kredyt gotówkowy…

Read More