Jak w prosty sposób wyliczyć zdolność kredytową?

Jak w prosty sposób wyliczyć zdolność kredytową?

Jak w prosty sposób wyliczyć zdolność kredytową?

Kredyty gotówkowe pozwalają na doraźne zasilanie budżetu. Należy je zaciągać odpowiedzialnie. Pożyczone pieniądze w przyszłości zwróci się wraz z odsetkami oraz innymi opłatami. Złożenie wniosku kredytowego powinno poprzedzić zbadanie swojej sytuacji finansowej. Czy w ogóle istnieją przesłanki do otrzymania pozytywnej decyzji? O tym z reguły decyduje historia klienta, a także jego zdolność kredytowa.

Jak w prosty sposób wyliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest zasadniczo bezproblemową możliwością spłaty zobowiązań w terminie. Osoba bez zdolności kredytowej nie posiada żadnej comiesięcznej rezerwy na koncie. Wspomnianą jest różnica pomiędzy dochodami oraz wydatkami za dany okres.

Prawidłową kalkulację zdolności kredytowej powinno rozpocząć zebranie danych o swoich dochodach. Będą nimi wypłaty z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, a także premie okolicznościowe. Banki nie biorą pod uwagę przelewów od podmiotów objętych ustawą hazardową (np. związanych z zakładami bukmacherskimi).

W zależności od konkretnej instytucji, do dochodu może być wliczany wpływ z dodatkowych świadczeń (np. programu 500+). Prace dodatkowe również powinny być ujęte, ale w odpowiedniej perspektywie czasowej.

Po drugiej stronie znajdują się wydatki codzienne. Należy do nich zaliczyć koszty utrzymania mieszkania, gospodarstwa domowego (przeliczenie odbywa się według stanu osobowego), a także żywieniowe. Instytucje finansowe biorą pod uwagę obecne zobowiązania kredytobiorcy.

Zagrożeniem dla wielu osób mogą okazać się posiadane już kredyty. Do powyższej sumy dolicza się również pewien margines błędu, stanowiący zabezpieczenie na czynniki losowe. Dochody odejmuje się od wydatków. Tak przygotowaną kalkulację powinno się jeszcze dopasować do dłuższego okresu (np. roku).

Od czego zależy powodzenie wniosku kredytowego?

Bardzo duży wpływ na decyzję analityka bankowego ma wspomniana zdolność kredytowa. Nie jest jednak jedynym parametrem, branym pod uwagę. Duże znaczenie dla banku ma historia kredytowa, status zawodowy (tzw. prestiżowe grupy społeczne) oraz historia współpracy z klientem. Wiele firm dokonuje kalkulacji zdolności kredytowej na bazie przepływów na rachunku bankowym. Na tej podstawie tworzone są tzw. oferty na kliknięcie, dedykowane konkretnej osobie, z którą współpracuje bank.

Osoby, które chcą w szybki sposób poznać swoje możliwości nabywcze, mogą skorzystać z prostych algorytmów internetowych. Wpisuje się tu właściwe kwoty oraz wybiera parametry źródła dochodu. Następnie wyliczana jest zdolność kredytowa wraz z listą dochodów oraz wydatków. Niektóre kalkulatory umożliwiają określenie maksymalnej kwoty możliwej do pożyczenia w danym czasie. Jej zmienność opisuje z kolei suwak, którym ustawia się pożądany okres kredytowania dla danej kwoty.

1 Comment

Dodaj komentarz