Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt

ZŁOŻENIE WNIOSKU O KREDYT Tak jak mówiliśmy, aby rozpocząć proces udzielania kredytu potencjalny kredytobiorca musi wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Udzielenie kredytu następuje na wniosek, który musi zawierać szereg informacji. Wiadomości te są potrzebne bankowi do tego…

Read More

Który kredyt wybrać?

KREDYT – definicja Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu…

Read More
Co to jest kredyt

Co to jest kredyt

POJĘCIE KREDYTU Wzięcie kredytu to zawarcie umowy. Jedną stroną umowy jest bank, drugą kredytobiorca. Zawierając umowę kredytu po stronie banku pojawia się obowiązek przekazanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Środki te przeznaczone są na ustalony cel, który ustalony jest w…

Read More
Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

  CEL KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Kredyt konsolidacyjny ma za zadanie pokryć nasze wcześniejsze zobowiązania finansowe. W przypadku gdy mamy wiele różnych kredytów możemy postarać się o ich konsolidację. Najczęściej rozważamy tą możliwość w sytuacji, kiedy nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu bądź…

Read More

Jak uzyskać kredyt konsolidacyjny ?

  KREDYT KONSOLIDACYJNY Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem dla osób, które posiadają kilka kredytów, dla których spłata wszystkich rat z osobna okazała się być zbyt dużym obciążeniem finansowym. Kredyt konsolidacyjny jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają kilka kredytów i chcą…

Read More

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

ROSNĄCE ZADŁUŻENIE Wielu z nas przekonało się już na własnej skórze, że wzięcie kredytu okazuje się nie być takie trudne, jak jego późniejsza spłata. W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty, że potrzebna jest nam szybka gotówka np. na nowy…

Read More

Kredyt – definicja

KREDYT – CO TO JEST Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem…

Read More
Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

  CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt (…) 1. CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową…

Read More

Kredyt – definicja

POJĘCIE KREDYTU Co to jest kredyt? Prawną definicję kredytu znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1. Mianowicie, zgodnie z art. 69 ust. 1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony…

Read More