Co to jest kredyt? | Definicja | Zapoznaj się z pojęciem kredytu | Trust Blog

Co to jest kredyt

Co to jest kredyt

POJĘCIE KREDYTU

Wzięcie kredytu to zawarcie umowy. Jedną stroną umowy jest bank, drugą kredytobiorca. Zawierając umowę kredytu po stronie banku pojawia się obowiązek przekazanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Środki te przeznaczone są na ustalony cel, który ustalony jest w umowie kredytu. Kredytobiorca poprzez umowę kredytu zobowiązuje się natomiast do skorzystanie z przekazanej przez bank kwoty środków pieniężnych zgodnie w umową. Ponad to, kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kredytowaną kwotę wraz z należnymi odsetkami oraz pokryć koszty kredytu. Terminy spłaty kredytu określone są w harmonogramie spłaty kredytu, który jest częścią umowy. Spłaty poszczególnych rat, kredytobiorca zobowiązuje się spłacać zgodnie z umową, w określonych terminach.

KREDYT DLA KAŻDEGO

Potocznie mówiąc poprzez kredyt kupujemy od banku pieniądze za pieniądze. To znaczy, że bank kredytuje nam określoną kwotę pieniędzy, a my na zasadach określonych w umowie kredytu, będziemy musieli oddać tą kwotę oraz kwotę oprocentowania oraz kosztów kredytu. Oznacza to, że będziemy musieli oddać większą kwotę aniżeli pożyczyliśmy. Jeżeli bierzemy z banku kredyt w wysokości 2 tys. zł oznacza to, że będziemy musieli zwrócić do banku nie tylko tę kwotę. Do oddania mamy pożyczone 2 tys. zł, kwotę odsetek od kredytu oraz koszt kredytu. Do całkowitej kwoty kredytu należy często doliczyć także koszt ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest proponowane przy każdej umowie kredytu. Szczególnie przy niskich kwotach możemy jednak z niego zrezygnować, o czym często nie jesteśmy świadomi.

CECHY KREDYTU BANKOWEGO

Umowa kredytu jest zawierana na piśmie. Dzięki temu szczegółowo określa warunki kredytowania, które przez cały okres kredytowania muszą być zgodne z zawartą umową. Umowę kredytu uważa się za zwartą w momencie kiedy zostaje podpisana przez strony. Kredyt to zobowiązanie dla obu stron umowy. Wbrew pozorom nie tylko my mamy zobowiązanie wobec banku ale także bank względem nas. Bank przede wszystkim, zgodnie z umową, zobowiązany jest udostępnić kredytobiorcy określona sumę środków pieniężnych. kredytobiorca podpisując umowę kredytu zobowiązuje się natomiast do terminowej spłaty kwoty rat wraz z oprocentowaniem oraz kosztami kredytu. W sytuacji gdy kredyt jest ubezpieczony, kredytobiorca zobowiązuję się także do pokrycia kosztów ubezpieczenia kredytu. W przypadku nieterminowej spłaty należności, bank zgodnie z umową ma prawo do naliczenia odsetek, od nieterminowych spłat. Ważne jest więc to aby spłacać poszczególne raty w terminie. Terminowość spłat może zadecydować o otrzymaniu kolejnych kredytów. Kredyt bankowy cechuje także fakt, że kwota środków pochodząca z kredytu ma być przeznaczona na konkretny cel, zgodnie z umową kredytową. Przykładowo jeśli bierzemy kredyt na mieszkanie musimy za pieniądze pochodzące z kredytu kupić mieszkanie, a nie na przykład samochód. Kredytobiorca musi zatem korzystać z pieniędzy z kredytu zgodnie z ich przeznaczeniem, wynikającym w umowie kredytu.

Biorąc kredyt trzeba więc pamiętać, że jest to umowa zawierająca zobowiązanie dwustronne. Bank oddaje nam do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy, my zobowiązujemy się do terminowej spłaty rat kredytu wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi pozostałymi kosztami kredytu. Najważniejsze co musimy więc wiedzieć sięgając po kredyt to fakt, że zawsze musimy oddać więcej niż pożyczyliśmy.

Wpis przy udziale: https://habzafinanse.com.pl/

 

Dodaj komentarz