Kredyt konsolidacyjny hipoteczny | Kiedy się przydaje? | Trust Blog

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

 

CEL KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Kredyt konsolidacyjny ma za zadanie pokryć nasze wcześniejsze zobowiązania finansowe. W przypadku gdy mamy wiele różnych kredytów możemy postarać się o ich konsolidację. Najczęściej rozważamy tą możliwość w sytuacji, kiedy nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu bądź mamy na koncie tyle kredytów, że spłata wszystkich rat w terminie staje się niemożliwa. O ile uświadomimy sobie ten fakt stosunkowo szybko, wzięcie kredytu konsolidacyjnego gotówkowego nie jest takie trudne. Jeśli jednak nasza sytuacja nie jest już zbyt wesoła mamy możliwość skorzystania także z kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

KIEDY TAKI KREDYT SIĘ PRZYDAJE?

Kredyt konsolidacyjny to również kredyt. Zanim bank udzieli nam takiego kredytu zbada naszą zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli mamy wcześniejsze zadłużenia, a do tego nieterminowo spłacamy należności, może okazać się, że będziemy mieli znaczne trudności z uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego. Ponadto, kredyt konsolidacyjny gotówkowy bazuje właśnie na naszej zdolności kredytowej. Jeśli jej nie posiadamy nie otrzymamy kredytu. Bank nie ma w tej sytuacji żadnego zabezpieczenia i gwarancji, że będziemy w stanie spłacić nasz kredyt. Bank bazuje bowiem w tej sytuacji tylko na naszych zarobkach.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny zakłada natomiast za gwarancję spłaty kredytu ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Kiedy nasza sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra, a jesteśmy właścicielami jakiejś nieruchomości również mamy szansę na konsolidację kredytów. Dzięki temu bank przywiązuje mniejszą wagę do naszej zdolności kredytowej bowiem jego głównym zabezpieczeniem nie są już nasze dochody, a ustanowiona hipoteka na rzecz banku. Minusem tego jest fakt, że w trakcie kiedy spłacamy konsolidacyjny kredyt hipoteczny nie możemy sprzedać nieruchomości. Jest to bowiem w tym momencie zabezpieczenie dla banku, a jednocześnie jedyne zabezpieczenie kredytu. Aby wziąć kredyt konsolidacyjny hipoteczny musimy być właścicielem nieruchomości, na której chcemy ustanowić hipotekę. Musimy więc posiadać nieruchomość aby ubiegać się o konsolidacyjny kredyt hipoteczny.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

W przypadku gdy staramy się o uzyskanie kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, poza dokumentami podstawowymi niezbędnymi przy uzyskaniu każdego kredytu takimi jak :

– jeden lub dwa dokumenty ze zdjęciem w celu weryfikacji naszej tożsamości,

– zaświadczenie o zarobkach,

– dokumenty potwierdzające wcześniej zaciągnięte zobowiązania, które chcemy skonsolidować,

bank będzie od nas żądał również takich dokumentów jak:

– akt własności nieruchomości – aby ubiegać się o konsolidacyjny kredyt hipoteczny musimy być właścicielem nieruchomości,

– ocena rzeczoznawcy o wartości nieruchomości,

– potwierdzenie, że ustanowiliśmy hipotekę na danej nieruchomości na rzecz banku, który udziela nam kredytu.

Dodaj komentarz