Kredyt odnawialny w rachunku - na czym polega? | Co warto wiedzieć?

Kredyt odnawialny w rachunku – na czym polega?

Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym są w Polsce dostępne od dawna jednak ciągle nie są zbyt popularne. Wynika to z faktu, że wiele osób po prostu nie wie, na jakich zasadach one działają i jakie niosą ze sobą korzyści.

Co warto wiedzieć o kredycie odnawialnym?

W dzisiejszych czasach żyjemy intensywnie, jesteśmy aktywni, dużo pracujemy i podróżujemy. Wszystko to sprawia, że mamy różne potrzeby finansowe a wiele z nich nie może czekać. Bardzo często okresowo zdarzają się takie sytuacje, kiedy to wydatki przewyższają dochody.

Aby zachować płynność i ograniczyć swój poziom stresu warto zainteresować się kredytem odnawialnym. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla osób prywatnych jak i tych, które prowadzą firmy i często potrzebują większych środków na już.

Kredyt odnawialny w rachunku najłatwiej jest uzyskać w banku, który nas dobrze zna. W zasadzie głównym warunkiem jego udzielenia jest wpływanie wynagrodzenia za pracę na dany rachunek. To właśnie to wynagrodzenie będzie głównym zabezpieczeniem spłaty.

Banki zwykle udzielają limit o wysokości sześciokrotności zarobków. Jest to więc stosunkowo duża kwota, która pozwala na swobodne gospodarowanie finansami. Limit jest zazwyczaj udzielany na rok czasu. Prowizja jest pobierana przy udzielaniu limitu oraz po roku, przy okazji jego przedłużania.

Wiele jednak banków w ramach promocji rezygnuje z tych dwóch opłat. Za pożyczone pieniądze bank nalicza sobie oczywiście odsetki, które są zwykle niższe od tych, jakie spotykamy przy kredytach gotówkowych. Przez cały rok można dowolnie korzystać ze swojego limitu, dopuszczalne jest jego maksymalne wykorzystywanie. Istotne jest natomiast to, by przed upływem jednego roku całkiem go spłacić.

Jak działa kredyt odnawialny?

Sposób działania kredytu odnawialnego jest prosty. Płacimy odsetki tylko wtedy, gdy faktycznie z tego limitu korzystamy. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Dana osoba otrzymała od banku limit 10000 zł. Pierwszego dnia miesiąca wypłaca 2000 zł z konta, na którym nie było pieniędzy. Z kolei 10 dnia miesiąca wpływa pensja w wysokości 3000 zł. Oznacza to, że dany klient miał saldo -2000 zł przez 10 dni i od tych właśnie dni naliczone zostaną mu odsetki.

Jak widać, limit odnawialny to bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia życie i ogranicza poziom stresu. Ma on też pewną przewagę nad kartami kredytowymi, bo tutaj możemy wypłacić żywą gotówkę i płacić nią wszędzie. Warto jednocześnie podkreślić, że kredyt odnawialny to rozwiązanie dobre dla osób zdyscyplinowanych, bo bardzo łatwo można się przyzwyczaić do życia na minusie.

1 Comment

  1. Teraz, kiedy wiemy ju , czym w og lnym zarysie jest kredyt odnawialny, mo emy pozna bli ej zasad jego dzia ania. Ta jest prosta, poniewa kredyt tego rodzaju powi zany jest z rachunkiem oszcz dno ciowo-rozliczeniowym. W istocie powi ksza on saldo rodk w finansowych dost pnych na rachunku kredytobiorcy. Kiedy mo e by wykorzystany kredyt odnawialny? Jak dzia a?

Dodaj komentarz