Mikropożyczka 5000 zł - do kiedy jest dostępna?

Mikropożyczka 5000 zł – do kiedy jest dostępna?

Mikropożyczka 5000 zł – do kiedy jest dostępna?

Tarcza Antykryzysowa to jedno z kluczowych narzędzi, które w czasie trwającego kryzysu gospodarczego stworzyło państwo, aby wesprzeć przedsiębiorców i osoby fizyczne w przezwyciężeniu trudności finansowych. Do kiedy jest możliwe skorzystanie z tej formy wsparcia oraz jakie są jej główne zasady? 

Czym jest mikropożyczka 5000 zł? 

Mikropożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej to specjalny program skierowany do osób fizycznych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Celem tego wsparcia było złagodzenie skutków ekonomicznych kryzysu i umożliwienie zachowania płynności finansowej w trudnych czasach.

Główne założenia mikropożyczki 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej

Środki z tej pożyczki mogły być przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością gospodarczą lub na wsparcie budżetu domowego dla osób fizycznych. Natomiast o tę formę wsparcia mogli się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, które utraciły dochody lub odczuwały ich istotne zmniejszenie dochodów z powodu pandemii.

Mikropożyczka wynosiła do 5000 zł i była przyznawana na okres do 12 miesięcy. Istniała możliwość skorzystania z okresu karencji, w którym beneficjent spłacał jedynie odsetki, a kapitał był zawieszony. Po upływie okresu karencji pożyczkę trzeba było spłacić w ratach. Co ważne, mikropożyczka była udzielana bez oprocentowania oraz prowizji.

Okres, w którym można było składać wnioski o mikropożyczkę, był określony na etapie wprowadzania Tarczy Antykryzysowej. Obecnie rządowa mikropożyczka już nie obowiązuje, ale dostępnych jest wiele innych rozwiązań. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne mogą skorzystać z kredytów i pożyczek na niskie kwoty, które wyróżniają się minimum formalności. 

Aby skorzystać z mikropożyczki, trzeba było złożyć odpowiedni wniosek w instytucji lub banku, które realizowały program Tarczy Antykryzysowej. Warto zaznaczyć, że Tarcza Antykryzysowa to dynamiczny program, który podlegał wielu zmianom i modyfikacjom w zależności od obowiązującej sytuacji gospodarczej oraz polityki państwa. 

Warunki umorzenia pożyczki 5000 zł

Pieniądze w postaci mikropożyczki były udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wnioski o umorzenie tej pożyczki składano właśnie do tych urzędów. Było to możliwe, pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów. Po pierwsze, firma, która chciała skorzystać z tej pomocy, musiała pozostać aktywna przez co najmniej 3 miesiące od czasu otrzymania wsparcia finansowego. Drugim warunkiem było złożenie odpowiedniego wniosku o umorzenie pożyczki w wysokości 5000 zł. Jednak Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła pewne zmiany w tych wymogach. Dodatkowo przedsiębiorstwo musiało zacząć działać przed 1 kwietnia 2020 roku.

Wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 5000 zł musiał zawierać kilka danych. Poza informacjami dotyczącymi wielkości pożyczki, daty jej przyznania i szczegółów dotyczących firmy, konieczne było podanie informacji o zatrudnieniu. Jednak nie chodziło tu o liczbę pracowników, lecz o liczbę etatów. Innymi słowy, jeśli firma zatrudniała dwie osoby na pół etatu, to w sumie stanowiło to jedno pełne zatrudnienie, czyli jeden etat.

Czy wniosek o umorzenie pożyczki 5000 nadal jest potrzebny?

Od momentu wdrożenia Tarczy 4.0, pożyczka w wysokości 5000 została automatycznie umorzona. To oznacza, że beneficjenci nie muszą już składać żadnych wniosków w tej sprawie. Niemniej jednak wciąż obowiązuje wymóg utrzymania się na rynku przez okres 3 miesięcy po otrzymaniu środków od PUP. Aby to sprawdzić, urzędnicy mają dostęp do bazy danych CEIDG. To umożliwia im łatwą kontrolę, czy działalność gospodarcza nadal jest prowadzona.

Często wśród właścicieli firm pojawiało się pytanie, czy pożyczka od PUP powinna być uwzględniona w rozliczeniach podatku dochodowego. Teoretycznie, taka pożyczka nie powinna stanowić przychodu, ponieważ nie wymaga jej zwrotu, a więc jest umarzana. Jednak, istnieje wyjątek od tej zasady, gdy pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy, jak w przypadku omawianej mikropożyczki.

Dodaj komentarz