Internetowa giełda długów - TRUST.ORG.PL

Internetowa giełda długów

Internetowa giełda długów

W sytuacji, gdy zalegamy ze spłatą naszego zobowiązania finansowego, instytucja finansowa, z której posiadamy dług może go wystawić na giełdę długów. Wystawienie naszego zobowiązania na giełdę długów oznacza nic innego, że nasza wierzytelność może zostać wkrótce sprzedana. W związku z tym nastąpi jego cesja.

Czym jest giełda długów?

Giełda długów jest to nic innego, jak specjalna platforma, na której istnieje możliwość umieszczenia przez wierzyciela oferty sprzedaży przysługującego mu długu w przypadku, gdy nie jest w stanie wyegzekwować w sposób samodzielny należnej sobie kwoty. Na giełdzie długów mogą wystawiane oferty zarówno przez osoby fizyczne, jak również przez osoby prawne. Jeżeli trafimy na giełdę długów to musimy przygotować się na to, że nasze danę (tj. imię i nazwisko, miejscowość, kwota zadłużenia, informacje o wierzycielu) będą ogólnodostępne w internecie i każdy będzie miał możliwość taką adnotację zobaczyć. Jest więc to bardzo zawstydzająca sytuacja.

Jakie zalety wiążą się ze sprzedażą długu?

Otóż, zalet wynikających ze sprzedaży długu jest wiele. Natomiast jednym z głównych aspektów jest to, że pozbywamy się problemu związanego z podejmowaniem próby odzyskania naszych pieniędzy, ponieważ od tego momentu, będzie zajmował się tym nowy wierzyciel. Oczywiście to, jaka kwota zostanie zaproponowana przez kupującego naszą wierzytelność uzależnione jest od kilku czynników, a można do nich zaliczyć przede wszystkim:

  • to, czy dług jest bezsporny
  • to, czy nie została wszczęta egzekucja komornicza
  • jak również to, od jak dawna wierzytelność jest wymagana

Kiedy wierzyciel może nas umieścić na giełdzie długów?

Termin umieszczenia dłużnika na giełdzie długów nie jest w żaden sposób uregulowany prawnie. Otóż, każdy wierzyciel, któremu zalegamy ze spłatą zobowiązań finansowych może nas umieścić w takim miejscu nawet po jednym dniu zwłoki. Na szczęście w praktyce tak się nie dzieje. Każdy instytucja finansowa posiada swoją własną politykę wewnętrzną. Zgodnie, z którą przeprowadzane są poszczególne procedury, aby wymusić na dłużniku jak najszybsza spłatę zaległych zobowiązań. W pierwszej kolejność możemy się spodziewać upomnień telefonicznych i e-mail, z kolei w sytuacji, gdy nawiązywanie kontaktu nie będzie przynosiło żadnych rezultatów, bądź gdy będziemy unikać kontaktu, to zapewne nasze nazwisko znajdzie się znacznie szybciej na giełdzie długów. Umieszczenie naszego nazwiska na giełdzie długów ma za zadanie zmobilizować nas, do jak najszybszego uregulowania zaległości.

Dodaj komentarz