Kredyt refinansowy - czym jest i dla kogo? | Jak wyjść z długów

Kredyt refinansowy – czym jest i dla kogo?

kredyt refinansowy

Ceny kredytów jak i innych usług zmieniają się dynamicznie. Każdy klient banku wybierając kredyt szuka jak najlepszej oferty dla siebie. Jednak co ma zrobić pożyczkobiorca, który zaciągnął swoje zobowiązanie w banku, a za jakiś czas znalazł inna lepszą ofertę? Pożyczkobiorca może, wtedy skorzystać z kredytu refinansowanego.

Czy kredyt refinansowy może być sposobem na wyjście z długów?

Kredyt refinansowy pozwala na obniżenie kosztów posiadanego przez kredytobiorce zobowiązania. Jest to bardzo konkurencyjne rozwiązanie dla kredytu konsolidacyjnego (połączenie wszystkich posiadanych zobowiązań w jedno). Kredyt refinansowany daje kredytobiorcy możliwość zmiany posiadanego przez klienta kredytu na taki sam kredyt tylko w innym banku na dużo lepszych warunkach.

Czym jest refinansowanie kredytów?

Refinansowanie (zwracanie komuś poniesionych przez niego kosztów) w sposób obrazowy można przedstawić jako zmianę wierzyciela oraz zmniejszenie obciążenia finansowego, które wynika z posiadanego przez kredytobiorcę zobowiązania. Bardzo często kredyt refinansowy wpływa w sposób bardzo korzystny na portfel kredytobiorcy. Obniża on koszty kredytu oraz powoduje spadek wysokości raty. Jednak jak każde tego typu rozwiązanie finansowe posiada swoje wady i zalety.

Jeśli kredyt refinansowy ma dla kredytobiorcy stanowić jedynie obniżenie zbyt wysokiej raty to powinien on (klient) zapoznać się z dodatkowymi kosztami takiej zmiany pożyczki. Natomiast jeśli chodzi o kredytobiorców, którzy mają problem ze spłatą swojej pożyczki, ze względu na zbyt dużą wysokość pojedynczej raty, to kredyt refinansowy może się okazać dla nich wybawieniem, które poprawi ich sytuację materialną. Każdy kredytobiorca, który zastanawia się nad tym rozwiązaniem powinien się zastanowić czy takie rozwiązanie finansowe jest mu potrzebne.

Kto może skorzystać z refinansowania kredytu?

Kredyt refinansujący jest udzielany tylko przez bank. Kredytobiorca musi złożyć wniosek na podstawie, którego badana jest zdolność kredytowa danego klienta oraz jego rzetelność. Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosku bank podejmuje decyzję o przyznaniu, bądź też nie, kredytu refinansowego. Każdy wniosek o refinansowanie kredytu jest rozpatrywany indywidualnie. Refinansować można nie tylko kredyty gotówkowe, ale również hipoteczne.

Jakie są zasady działania tego typu kredytu?

Gdy pożyczkobiorca otrzymuje kredyt refinansowy, to kredyt ten spłaca poprzednie zobowiązanie kredytobiorcy oraz je zamyka. Oznacza to, iż stare zobowiązanie klienta jest całkowicie zamknięte, a nowy bank staje się nowym i jedynym wierzycielem.

Dobrze dobrany kredyt refinansowy jest bardzo prostym i wygodnym produktem finansowym, który poprawi warunki kredytowania oraz zmniejszy wysokość rat.

Dodaj komentarz