Restrukturyzacja kredytowa a BIK | Zalety i wady restrukturyzacji

Restrukturyzacja kredytowa a BIK

Pożyczkobiorca, któremu pogorszyła się sytuacja finansowa i potrzebuje wsparcia w spłacie, powinien skorzystać z jednej z możliwości, jaką jest restrukturyzacja własnej pożyczki na dogodnych dla siebie warunkach.

Czy jest restrukturyzacja kredytowa?

Restrukturyzacja kredytowa to nic innego jak możliwość zmiany warunków umowy kredytowej, która została wcześniej zawarta na piśmie. Zrestrukturyzować można również kredyty, które zostały zawarte przez internet. Z restrukturyzacji pożyczki można skorzystać zarówno w celu wcześniejszej spłaty, jak również w przypadku problemów ze spłatą kredytu.

Zalety i wady tego rozwiązania

Głównym atutem restrukturyzacji kredytowej jest to, iż klient może zaproponować zmianę warunków kredytowania pod własne możliwości finansowe (np.: może wydłużyć okres kredytowania). Rozwiązanie to posiada jedną główną wadę – każdy kredytodawca daje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu, lecz nie każdy pozytywnie rozpatruje wniosek klienta o restrukturyzację jego zadłużenia.

Klient, składając wniosek o restrukturyzację pożyczki, powinien pamiętać, iż będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami, które wynikają z konieczności wniesienia zmian do zawartej umowy.

Jak napisać taki wniosek?

Gotowy wzór wniosku o restrukturyzację pożyczki można znaleźć w internecie. Jednak często pożyczkodawcy posiadają własne wzory wniosków. Klient powinien wiedzieć jakie dane powinny być zwarte w takim wniosku. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje takie jak:

– dane pożyczkodawcy,

– dane dłużnika,

– dane sprawy, której dotyczy wniosek,

– w szczegółowy sposób rozwiązany problem wraz z propozycją rozwiązania,

– propozycja dłużnika przedstawiająca nowy okres kredytowania oraz wysokość rat,

– opis obecnej sytuacji materialnej dłużnika,

– zaświadczenie o otrzymywanym dochodzie bądź potwierdzenie braku pracy czy niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie),

– podpis.

Restrukturyzacja kredytowa, a BIK

Kredytobiorca, który chce skorzystać z restrukturyzacji kredytowej powinien wiedzieć jak ona wpłynie na jego scoring w BIK. Wbrew pozorom restrukturyzacja kredytu nie wpływa negatywnie na historię kredytową w BIK. Zostaje odnotowana tylko informacja o zmianach warunków umowy. Poprzez zmianę warunków umowy klient ma możliwość uniknięcia spirali zadłużenia.

Pożyczkobiorca może również ubiegać się o restrukturyzację kredytu hipotecznego.  Aby móc się starać o jego restrukturyzację, osoba która korzysta z kredytu hipotecznego, nie może posiadać żadnych zaległości w spłacie rat.

Restrukturyzacja kredytowa możliwa jest nie tylko w przypadku kredytów i może dotyczyć również pożyczek pozabankowych. Należy wtedy złożyć wniosek w odpowiedniej firmie pożyczkowej.

Pożyczkobiorca, który chciałby zmienić warunki swojej umowy pożyczkowej, musi złożyć pisemny wniosek o restrukturyzację kredytową u swojego pożyczkodawcy. Jednak kredytobiorca powinien pamiętać, iż kredytodawca nie musi zgodzić się na złożony wniosek.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych dotyczących kredytów udzielanych osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Informacje z BIK-u udostępniane są podmiotom, które udzielają pożyczek i kredytów, są to m.in.: banki, SKOK-i, a także pozostałe firmy pożyczkowe. Gromadzone i przetwarzane dane dotyczą historii spłaty zobowiązań — mogą być to więc informacje pozytywne (terminowa spłata kredytu), jak i również negatywne (opóźnienia w spłacie rat).

W jaki sposób modyfikacja kredytu lub refinansowanie pomaga w restrukturyzacji?

Dzięki modyfikacji kredytu lub jego refinansowaniu możesz zrestrukturyzować swój kredyt hipoteczny, aby uzyskać niższe miesięczne raty.

Najczęstsze powody ubiegania się o zmianę kredytu to brak możliwości spłaty miesięcznych spłat kredytu hipotecznego, chęć zmniejszenia miesięcznej kwoty spłaty lub potrzeba czasu na naprawę kredytu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego ma miejsce, gdy kredytobiorca ubiega się o nowy kredyt na innych warunkach, aby spłacić obecny kredyt hipoteczny i uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach. Można to również zrobić, gdy pożyczkobiorca chce zaciągnąć nową pożyczkę na lepszych warunkach niż obecnie.

Jak zarządzać zadłużeniami? Czym jest plan zarządzania długiem?

Plan zarządzania długiem to rozwiązanie finansowe, które pomaga spłacić długi. Działa poprzez konsolidację wszystkich miesięcznych płatności w jedną miesięczną płatność na rzecz firmy, która utworzyła plan.

Konsolidacja zadłużenia może pomóc pozbyć się zadłużenia karty kredytowej, rachunków medycznych i innych rodzajów niezabezpieczonych pożyczek. Plan zapewnia również stałą miesięczną opłatę przez określony czas. Z tego powodu rozwiązanie jest najczęściej polecanym produktem finansowym, stanowiącym pierwszy krok, którego celem jest pozbycie się zadłużenia.

Dodaj komentarz