Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym - TRUST.ORG.PL

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

Młodzi ludzie, zwykle zaraz po studiach, pragną usamodzielnić się i zdobyć stabilizację. Ważnym jej elementem jest własne mieszkanie. Nie jest jednak łatwo nabyć za gotówkę nieruchomość mieszkaniową w tak młodym wieku. To właśnie dlatego większość młodych osób kupuje obecnie mieszkania na kredyt. Aby jednak móc taki kredyt uzyskać w banku trzeba wykazać się zdolnością kredytową.

Jak rozumieć pojęcie zdolności kredytowej?

Banki pod pojęciem zdolność kredytowa zwykle rozumieją taką sytuację, gdy klient zaciągający kredyt hipoteczny będzie zdolny do tego, by w długim okresie terminowo spłacać raty. Jest to więc swego rodzaju prognoza wypłacalności klienta. Bank pożyczając duże kwoty ponosi znaczne ryzyko, dlatego zawsze stara się zabezpieczać. W tym celu tworzone są procedury skutecznego badania zdolności kredytowej. Warto wiec zauważyć, że nie zawsze osoba, która ma wysokie zarobki będzie najlepszym klientem dla banku. Owe dochody muszą być oficjalne i stabilne.

Jak mierzona jest zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym?

Każdy bank zanim przyzna kredyt danej osobie przyjrzy się dokładnie jej zarobkom oraz historii kredytowej. Jeśli chodzi o zarobki to oceniana będzie nie tylko ich wysokość ale także stabilność pracy. Banki najchętniej widzą u siebie osoby pracujące na umowy o pracę na czas nieokreślony. Dobrze jest gdy dana osoba, pracuje w obecnym miejscu od jakiegoś czasu. Z kolei nieprzychylnie banki patrzą na osoby prowadzące firmy oraz pracujące na umowach cywilnych. Historia kredytowa danej osoby również będzie bardzo ważna, bo pokazuje ona, jak dana osoba w przeszłości radziła sobie z zobowiązaniami. Jeśli były zaciągane kredyty i zostały spłacone na czas, to jest to plus dla klienta. Wskazane jest by w momencie starania się o kredyt hipoteczny nie mieć innych niespłaconych pożyczek oraz pozamykać karty kredytowe, które nie są używane.
Ponadto bank przyjrzy się sytuacji osobistej i rodzinnej potencjalnego kredytobiorcy. Nie są dobrze widziane osoby bardzo młode oraz osoby, którym pozostało niewiele czasu do emerytury. Sprawdzany będzie także stan cywilny i rodzinny, bo pokazuje to, jak duże obciążenia finansowe klient będzie miał w przyszłości.
Aby poprawić swoją zdolność kredytową warto także zadbać o wkład własny. Już na kilka miesięcy wstecz należy gromadzić na ten cel oszczędności, bo wkład własny zwiększa prawdopodobieństwo udzielenia kredytu i może sprawić, że jego warunki będą lepsze. W sytuacji gdyby bank jednak nie był skłonny danej osobie udzielić kredytu zawsze może ona postarać się o dodatkowego współkredytobiorcę, którym może być na przykład członek rodziny.

Dodaj komentarz