Rzeczowe zabezpieczenia kredytu - TRUST.ORG.PL

Rzeczowe zabezpieczenia kredytu

Banki, które udzielają kredytów robią wszystko, aby zminimalizować ryzyko, które w związku z tym ponoszą. Dlatego stosują różne rodzaje zabezpieczeń. Dzieli się je na osobiste oraz rzeczowe. W naszym artykule przybliżymy krótko te drugie.

Czym jest rzeczowe zabezpieczenie kredytu?

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu oznacza, że wierzyciel może liczyć na zaspokojenie swoich roszczeń, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłacać zobowiązanie. Co jednak ważne, w przypadku zabezpieczenia rzeczowe roszczenia można zaspokajać wyłącznie z określonej rzeczy. Może ona być własnością zarówno samego kredytobiorcy, jak i innych osób.

Rodzaje rzeczowego zabezpieczenia kredytu

Banki mają do dyspozycji kilka rodzajów zabezpieczenia rzeczowego. W grę wchodzi:

  • zastaw rejestrowy;
  • zastaw ogólny;
  • hipoteka;
  • kaucja;
  • kaucja bankowa;
  • ubezpieczenie.

Możliwe jest także zablokowanie środków, które zgromadzone są na koncie bankowym, a także przewłaszczenie.

Ubezpieczenie zabezpieczeniem kredytu bankowego

Jednym z częściej wybieranych rodzajów zabezpieczeń kredytu jest ubezpieczenie. Obowiązkiem kredytobiorcy jest wówczas wykupienie polisy. Co jednak ważne, prawa, której z niej wynikają są cedowane na bank. Formą ubezpieczenie kredytu jest między innymi polisa na życie, której banki wymagają najczęściej wówczas, gdy decydujemy się na kredyt hipoteczny.

Na czym polega przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu?

Jedną z form zabezpieczenia kredytu jest przewłaszczenie. W tym przypadku kredytobiorca zobowiązany jest do przeniesienia własności ruchomości na bank. W grę może wchodzić na przykład samochód. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku przewłaszczenie właścicielem ruchomości zostaje bank. Jednocześnie kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, bank ma obowiązek ponownie przenieść prawo własności na byłego już kredytobiorcę. Jeśli natomiast zadłużenie nie zostanie spłacone, bank ma prawo sprzedać ruchomością, a pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na uregulowanie należności.

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

Hipoteka to forma zabezpieczenia kredytu stosowana głównie w przypadku kredytów na zakup mieszkania oraz budowę domu. Warto jednak pamiętać, że możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która tak naprawdę nie jest własnością kredytobiorcy. Aby jednak tak się stało, właściciel musi się na to zgodzić. W wielu bankach dopuszczalne jest zabezpieczenie kredytu ustanowieniem hipoteki na gospodarstwie rolnym.

Banki robią wiele, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Zabezpieczenia kredytów są jednym z instrumentów, których stosowanie do tego służy.