E-banking. Korzyści i bezpieczeństwo transakcji. - TRUST.ORG.PL

E-banking. Korzyści i bezpieczeństwo transakcji.

E-banking. Korzyści i bezpieczeństwo transakcji.

Korzystając na co dzień z e-bankingu, mamy do dyspozycji wiele odczuwalnych dla nas korzyści, które możemy odnieść jako klient elektronicznego banku. Jakiego typu są to bonifikaty?

Na pewno jedną z nich są niższe koszty przeprowadzonych operacji, osiągnięte poprzez eliminację zarówno pośrednich jak i bezpośrednich kosztów obsługi klienta. Dzięki obniżeniu kosztów operacji, oferowane do tej pory przez banki usługi, stały się bardziej atrakcyjne pod względem cenowym i jakościowym.

KORZYŚCI JAKIE DAJE SWOIM KLIENTOM E-BANKING.

Klienci bankowości elektronicznej, są także bardziej usatysfakcjonowani niż osoby, które korzystają z tradycyjnych metod bankowych, co potwierdziły badania prowadzone przez zajmujące tym zagadnieniem instytucje. Sprawiła to dostępność wirtualnych usług, przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu. Tak zorganizowany system, znacznie wpłynął na poprawę jakości, odczuwanego przez klientów komfortu psychicznego. Jest to również duże udogodnienie, jeśli chodzi o możliwość dostępu do usług e-bankingu, z dowolnego miejsca bez konieczności fizycznej obecności w danej placówce banku.

Kolejna korzyści dla klientów, płynąca z usług e-bankingu to możliwość prowadzenia bieżącej kontroli nad aktualnym stanem rachunku, poprzez opcję sprawdzenie powstałego salda, dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz wiele innych funkcji sprawowania bezpośredniego nadzoru, co daje klientom większą gwarancję poczucia bezpieczeństwa.

E-banking, to także wygoda i komfort komunikacji. Korzystając z bankowości elektronicznej, nie musimy za każdym razem stać w kolejce do okienka, by dokonać koniecznej transakcji finansowej. E-banking, to także szybki i łatwy dostęp do potrzebnych nam informacji, które możemy uzyskać przy pomocy urządzeń elektronicznych takich jak komputer czy telefon.

KORZYŚCI DLA BANKÓW Z USŁUG I METOD STOSOWANYCH W E-BANKINGU.

Banki, jako instytucje finansowe, również korzystają dzięki sposobom i metodom zastosowanym w e-bankingu. Nowe technologie sprawiły, że zmniejszyły się koszty stałe ponoszone przez banki, ponieważ zostały one rozłożone na większą liczbę użytkowników niż miało to miejsce dotychczas. Obydwie te cechy, spowodowały wzrost wyników finansowych banków.

Dzięki takim usługom i produktom jak Internet, telefon, WAP i SMS, bankowość elektroniczna stała się szybkim kanałem dostępu dla potencjalnych oraz obecnych klientów banku. Narzędzia elektroniczne i systemy operacyjne, umożliwiają zbieranie cennych informacji o klientach. Operacje dokonywane przez klientów są skrupulatnie analizowane w celu wyselekcjonowania ich segmentów, preferencji i lepszego dostosowania usług do potrzeb klienta.

Indywidualizując swoją ofertę w oparciu o preferencje danego klienta, banki tworzą szereg usług specjalnych, które są dostosowane do jego profilu tak, by w pełni zaspokajać oczekiwania oraz potrzeby klienta.

Kanały dostępu elektronicznego, tworzą możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców oraz są najlepszym nośnikiem informacji, jeśli chodzi o ich przekazywanie do wiadomości klientów masowych jak i indywidualnych.

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

Zagadnienie bezpieczeństwa bankowości internetowej, jest jednym z głównych problemów związanych z jej niczym nie zakłóconym, nienagannym funkcjonowaniem. Systemy bezpieczeństwa, wymagają stałego ich doskonalenia i ulepszania ze względu na typowe dla sieci Internet zagrożenia. Bezpieczeństwo transakcji, ma podstawowe znaczenie w budowaniu zaufania pomiędzy klientem a bankiem. Banki zapewniają swoich klientów, że korzystają z najlepszych oraz najbardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mających służyć ochronie i zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji odbywających się przy pomocy sieci Internet.