Rodzaje i zastosowanie różnych form kredytów - TRUST.ORG.PL

Rodzaje i zastosowanie różnych form kredytów

W dzisiejszych czasach chyba właściwie każdy z nas wie czym jest kredyt. Niestety często znajdujemy się w takich sytuacjach, kiedy to zmuszeni jesteśmy wnioskować o udzielenie nam kredytu. Najczęściej jest to już dla nas ostateczność, ale niestety nasze zarobki są zwykle tak niskie, że możemy liczyć już tylko i wyłącznie na kredyty, których może udzielić nam bank. Jak wiemy kredyty dzielimy na różne rodzaje i według rozmaitych kryteriów. Kiedy decydujemy się na wnioskowanie o udzielenie nam kredytu, powinniśmy najpierw postarać się jak najwięcej dowiedzieć właśnie na temat kredytów. Nie chodzi tu tylko o całą procedurę kredytową. Najważniejsze jest to, byśmy wiedzieli o jaki kredyt chcemy się ubiegać, bo jak wiemy, kredyty dzielą się na różne rodzaje.

Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jednym z kryteriów, które decydują o rodzaju kredytów jest forma kredytu. Jest to bardzo ważne kryterium, dlatego też powinniśmy posiadać na jego temat chociaż najważniejsze informacje. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kryterium takie, jak właśnie forma kredytu pozwala nam podzielić kredyty na dwa różne rodzaje.

Pierwszy z nich to kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt ten jest przyznawany przez kredytodawcę (czyli przez bank) jedynie do określonej wysokości. Poza tym ważne jest tutaj to, że kredytobiorca (osoba indywidualna bądź też instytucja gospodarcza) może wykorzystać dany kredyt w dogodnym dla siebie czasie. Dodatkowo kredyt ten może być przez kredytobiorcę wykorzystany w zmiennej wielkości. Niezwykle ważne jest tutaj to, iż taki kredyt wykorzystywany jest do finansowania działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw. Warto pamiętać także o tym, że wpływy na ten rachunek zmniejszają nasze zadłużenie.

Jeśli zaś chodzi o drugi rodzaj kredytu, to jest nim kredyt w rachunku kredytowym. W tym przypadku zazwyczaj jest tak, że kredyt ten jest nam udzielany przez kredytodawcę jako średnioterminowy lub długoterminowy. Poza tym musimy wiedzieć, iż uruchomienie kredytu w rachunku kredytowym następuje poprzez otwarcie dla nas, jako kredytobiorców, wydzielonego rachunku kredytowego. Jest on wydzielany specjalnie po to, by ewidencjować wykorzystanie, a także i spłatę udzielonego nam kredytu. Niestety, ale jeśli mamy zamiar ubiegać się o jakikolwiek kredyt powinniśmy wiedzieć jak najwięcej na jego temat, gdyż musimy się w tym wszystkim jak najlepiej orientować. Pamiętajmy o tym, że kredyty zwykle są nam przyznawane na spore sumy pieniędzy, a my musimy bankowi udowodnić, że rzeczywiście będziemy w stanie spłacić dany kredyt wraz z odsetkami i prowizjami. Samo złożenie wniosku o przyznanie nam kredytu nie oznacza, że na pewno ten kredyt otrzymamy. Kredytodawca, czyli bank, musi sprawdzić, czy jesteśmy wiarygodnymi klientami. Jeśli będzie miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to w żadnym wypadku nie udzieli nam kredytu.

Poza tym pamiętajmy, że zanim zapadnie decyzja o przyznaniu nam kredytu musimy przejść przez całą procedurę kredytową, czyli przez proces, w którym przyznawane są kredyty.

Dodaj komentarz