Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako klient banku

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako klient banku

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako klient banku

Segmentacja klientów banku

Bank w celu jak najlepszego dopasowania produktów finansowych musi badać i analizować potrzeby aktualnych jak i potencjalnych klientów. W tym celu między innymi musi dokonać ich segmentacji. Jest to podział nabywców na grupy, które charakteryzują się jednorodnością między innymi potrzeb, zachowań i oczekiwań wobec banku. W ten sposób jednostka finansowa ma szansę na dopasowanie swoich usług do poszczególnej grupy i osiągnąć zadowolenie nabywców. Nie było by to możliwe bez segmentacji, ze względu na zbyt dużą ilość dostępnych produktów oraz zróżnicowane grupy nabywców. Tylko podział na mniejsze grupy i specjalizacja banków daje szanse na 100% spełnienie oczekiwań klientów banku.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Jedną z grup są osoby fizyczne. Jednakże o tym mowa w innych artykułach. Zaczynamy od tego tylko dlatego, że chcieliśmy zaznaczyć, że nie jest to tożsame z pojęciem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to podmiot, który jest przedsiębiorcą i wykonuje określoną w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej działalność zarobkową. Taki podmiot za wszelkie swoje działania odpowiada jednocześnie majątkiem firmy jak i prywatnym. Nie ma rozdzielności pomiędzy tymi dwoma funduszami.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako klient banku

Jak już mówiliśmy nie można postawić znaku równości pomiędzy osobą fizyczną, a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Bank również wyraźnie oddziela od siebie te dwa podmioty. Zauważyć to możemy w jego ofercie. Usługi bankowe i produkty finansowe skierowane do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są inne niż te adresowane do osób fizycznych, będących podmiotami prywatnymi, a nie przedsiębiorcami. Bank traktuje osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą tak jak małego bądź średniego przedsiębiorcę.

Przykład

Będąc osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą potrzebujemy chociażby konto firmowe w banku. Jak sama nazwa wskazuje – konto firmowe, jest produktem spersonalizowanym na potrzeby przedsiębiorcy. Zasady funkcjonowania rachunku bankowego dla przedsiębiorcy są odmienne aniżeli dla osoby prywatnej. Do założenia rachunku firmowego będą nam także potrzebne inne dokumenty takie jak wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Numer Identyfikacyjny czy dane firmy itd. Zakładając konto w banku jako osoba fizyczna nie potrzebowalibyśmy tych informacji.

Wpis dla Habza Finanse sprawdź adres – profesjonalna pomoc przy trudnych kredytach.

 

Dodaj komentarz