Mała firma – kredyt czy leasing | Kredyt obrotowy | Kredyt inwestycyjny

Mała firma – kredyt czy leasing

Koszty utrzymania

Niezależnie od wielkości firmy każda potrzebuje środków pieniężnych zarówno na rozpoczęcie działalności, utrzymanie jak i rozwój. Mała firma ma ponadto mniejsze możliwości i nie może przebierać w sposobach finansowania przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że pozostaje w sytuacji patowej i bez własnych środków nic nie zdziała. Mała firma również ma możliwości. Na sfinansowanie przedsiębiorstwa może przeznaczyć nie tylko własne środki, ale i pieniądze pochodzące z kredytu bądź rzeczy pochodzące z leasingu.

Kredyt

Finansowanie przedsiębiorstwa poprzez kredyt jest właśnie kierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieje się tak z tego względu, że wielkie zakłady mają dużo większe możliwości i kredyt nie jest dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem. Ze względu na to, że małej firmie bank nie może zaoferować wszystkich dostępnych rozwiązań, kredyt może być dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu sfinansujemy przedsiębiorstwo.

Kredyt obrotowy

Jednym z rodzajów kredytu dostępnego dla małych i średnich firm jest kredyt obrotowy. Kredyt obrotowy ma służyć pokryciu bieżących wydatków firmy. Dzięki niemu zachowana zostaje płynność finansowa firmy. Przydany jest nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy o nie mamy pieniędzy na pokrycie wszystkich należności. Zastosowanie ma także w przypadku firm działających sezonowo, której przed sezonem potrzebny jest zastrzyk gotówki, który w krótkim czasie są w stanie nadrobić z nawiązką. Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym. Okres kredytowania wynosi od 1 do 2 lat.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest jak sama nazwa wskazuje na zakup aktywów, które przysłużyć mają się do rozwoju firmy. Dzięki niemu np. zmodernizujemy produkcję, zakupimy nowe maszyny czy zakupimy nowoczesne technologie. Jest to kredyt na inwestycje. Okres kredytowania jest znacznie dłuższy niż w przypadku kredytu obrotowego i wynosi nawet 15 lat.

Leasing

Jeśli jesteśmy nowo otwartą małą firmą nie mamy dużych szans na kredyt. Warto wtedy pamiętać, że kredyt to nie jedyne rozwiązanie. Jest jeszcze umowa leasingu, która zakłada, że jedna strona umowy przekazuje drugiej rzecz, którą ta może użytkować. W zamian za to zgadza się płacić raty leasingu. Umowa leasingu jest mniej sformalizowana, a dzięki temu, że podmiot oddający w użytkowanie rzecz, jest przez cały czas jej właścicielem, zabezpieczenie leasingu jest większe aniżeli kredytu, dzięki czemu łatwiej ją uzyskać nawet nowej firmie. Nie wymaga się wtedy zdolności kredytowej na takim poziomie jak w przypadku kredytu.

Dodaj komentarz