Kredyt refinansowy - do czego służy i dla kogo jest?

Kredyt refinansowy – do czego służy i dla kogo jest?

Obok kredytów konsolidacyjnych kredyt refinansowy to bez wątpienia jedno z najciekawszych rozwiązań, jakie banki oferują klientom, którzy są w trakcie spłacania pożyczki u innego kredytodawcy. W praktyce klienci często mylą kredyt konsolidacyjny z kredytem refinansowym, pomimo że rozwiązania te cechują się odmiennym mechanizmem działania.

Czym jest i jak działa kredyt refinansowy?

Kredyt refinansowy to opcja przeznaczona dla konsumentów, którzy są w trakcie spłacania kredytu hipotecznego. Według najprostszej definicji kredyt refinansowy polega po prostu na przeniesieniu zobowiązania do innego banku. W wielu wypadkach okazuje się to rozwiązaniem wysoce korzystnym ze względu na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków dla nowego kredytu hipotecznego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w przypadku których z różnych względów warunki pierwotnego kredytu na dom lub mieszkania nie są specjalnie atrakcyjne.

Możliwe jest więc przykładowo, że już w trakcie spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego sytuacja ekonomiczna a tym samym też zdolność kredytowa klienta uległy wyraźnej poprawie, przez co obecnie miałby on szansę uzyskać kredyt np. z niższą marżą lub też na dłuższy okres. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że dla banków możliwość przejęcia kredytu hipotecznego stanowi istotne oraz atrakcyjne źródło zysku.

Kredytobiorca jest już bowiem do pewnego stopnia sprawdzony, ponieważ przez dłuższy czas spłacał zobowiązanie w innej instytucji. W ten sposób ryzyko kredytowe co do zasady jest mniejsze, niż w przypadku udzielania pożyczki zupełnie “nowemu” klientowi. Z tego powodu kredyt refinansowy często będzie odznaczał się wyraźnie atrakcyjniejszymi warunkami, niż oferta bazowa. Nie oznacza to jednak, że skorzystanie z kredytu refinansowego zawsze będzie opcją rekomendowaną.

Kiedy warto rozważyć kredyt refinansowy?

Niestety, podstawowy problem, z którym często zmagają się konsumenci zainteresowani ofertą kredytów refinansowych polega na dodatkowych kosztach związanych z wcześniejszą spłatą już posiadanego kredytu hipotecznego. Banki często zabezpieczają się przed taką ewentualną umieszczając w umowie kredytowej zapis o prowizji w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Przed zdecydowaniem się na kredyt refinansowy należy więc dokładnie policzyć koszt takiej prowizji a następnie sprawdzić, po jakim czasie spłacania rat kredytu hipotecznego w nowym banku ów koszt się zwróci.

Inna możliwa opłata to koszt wykreślenia zapisu z księgi wieczystej nieruchomości. Analizując ofertę kredytu refinansowego należy także zwrócić uwagę na wysokość prowizji pobieranej przez banki. Dostępne w sieci porównywarki kredytów często bowiem prezentują RRSO dla poszczególnych ofert bez uwzględnienia prowizji.

Dodaj komentarz