Dowiedz się, jak liczona jest zdolność kredytowa! | Scoring kredytowy

Dowiedz się, jak liczona jest zdolność kredytowa!

Ocena naszej zdolności do spłacenia zobowiązania wraz z odsetkami ma dla banku kluczowe znaczenie. To na tej podstawie wydawana jest decyzja w sprawie przyznania kredytu. Wszystkie instytucje bankowe weryfikują swoich klientów, tak by zminimalizować ryzyko strat wynikające z niewypłacalności kredytobiorców.

Z kolei instytucje z sektora pozabankowego mają mniej restrykcyjne podejście w stosunku do swoich klientów. Często historia kredytowa nie jest brana pod uwagę, a samo przyznanie pożyczki odbywa się w kilkanaście minut przy minimum formalności, które oznacza przedstawienie ważnego dowodu tożsamości.

Jak sprawdzić, czy mamy szansę na kredyt?

Weryfikacja zdolności kredytowej jest możliwa dzięki kalkulatorom dostępnym online. Sam proces jest szybki i co najważniejsze – nie wymaga wizyty w żadnej instytucji. Warto skorzystać z tego narzędzia, zwłaszcza w gdy najbliższych planach mamy zaciągnięcie kredytu, na przykład na mieszkanie.

Jest to również pomocne w samym poszukiwaniu lokalu, ponieważ dzięki kalkulatorowi uzyskamy wynik oznaczający maksymalną kwotę, jaką mamy szansę uzyskać w banku. Dzięki temu nie zmarnujemy czasu na oglądanie mieszkań, których zakup jest poza naszymi możliwościami finansowymi. Należy pamiętać, że ostateczną decyzję podejmuje dany bank, więc możemy spotkać się z odmową, nawet jeśli spodziewaliśmy się akceptacji.

W jaki sposób obliczana jest zdolność kredytowa?

W Internecie dostępnych jest wiele kalkulatorów, które obliczają naszą zdolność do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Jednym z nich jest kalkulator Biura Informacji Kredytowej – analizator kredytowy BIK. Jest to narzędzie wykorzystywane również przez banki, gdy oceniania jest zdolność kredytowa klienta.  Skorzystanie z analizatora wymaga rejestracji i podania danych osobowych. Sama obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna.

W pierwszej kolejności konieczne będzie podanie informacji dotyczących kredytu, a mianowicie: jaki rodzaj kredytu nas interesuje (konsumpcyjny czy mieszkaniowy), o jaką kwotę zamierzamy się ubiegać oraz jak wysoką ratę planujemy. Następny etap dotyczy naszej sytuacji finansowej. Kalkulator wymaga od nas podania informacji na temat: bieżących zadłużeń, limitów kredytowych na kontach, źródłach dochodu, wydatków, liczby osób na utrzymaniu oraz obciążeń prawnych związanych z wyrokami sądowymi.

Kalkulator BIK, obliczając naszą zdolność kredytową, bierze pod uwagę cztery aspekty: terminowe spłacanie zobowiązań, obciążenie wydatkami, liczbę posiadanych kredytów oraz ocenę punktową w BIK. Część informacji niezbędnych do kalkulacji jest automatycznie pobierana z raportu BIK na nasz temat. Samo korzystanie z analizatora jest bezpłatne, jednak raport wymaga opłaty. Można też wykupić roczny abonament.

Okazuje się, że zdolność kredytowa wymaga szczegółowych danych dotyczących naszych poprzednich zadłużeń, terminowości spłacania zobowiązań, wysokości dochodów, wydatków, a nawet liczby osób w gospodarstwie domowym. Dzięki tak dokładnej analizie wynik z dużym prawdopodobieństwem trafności ocenia nasze szanse na uzyskanie kredytu. 

Dodaj komentarz