Kredyt inwestycyjny - TRUST.ORG.PL

Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym określa się nic innego, jak kredyt polegający na tym, że należy go przeznaczyć na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć. Celem tego kredytu jest przede wszystkim modernizacja, odtworzenie lub powiększenie wartości majątku trwałego, ale również kupno wartości prawnych i materialnych.

W jaki sposób otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny należy zgłosić się do danego banku, który posiada tą produkt finansowy w swojej ofercie i złożyć stosowany wniosek. Oczywiście, oprócz wniosku będziemy także proszeni o dostarczenie szeregu dokumentów. Do dokumentów tych można zaliczyć przede wszystkim:

  • odpowiednio przygotowany biznesplan
  • odpowiednie dokumenty rejestrowe, które są zależne od wybranej formy prawnej
  • zbiór dokumentów finansowych, które są zależne od wybranej formy opodatkowania
  • jak również różnorodne dokumenty dodatkowe, do których można zakwalifikować np. wyciąg z rachunku bankowego, bądź dokumenty formalno – prawne przedsiębiorstwa

Jakie są koszty kredytu inwestycyjnego?

Jeżeli chodzi o koszty związane z kredytem inwestycyjnym to należy zaznaczyć, iż będą one zależne od kilku kwestii. Dzieje się tak, ponieważ w wielu instytucjach finansowych prowizja udzielanego kredytu będzie ustalana w sposób indywidualny. Aczkolwiek w większości przypadków wysokość prowizji mieści się w przedziale od 0 do 5 procent. Oczywiście nie można także zapominać o dodatkowych kosztach wynikających z udzielenia takiego kredytu, odnoszących się do marży banku. Wysokość marży banku uzależniona jest przede wszystkim od: zdolności kredytowej, warunków kredytowania, jak również od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia). Jeżeli chodzi o wysokość oprocentowania kredytu inwestycyjnego to kwestia ta jest oparta na stawce WIBOR (R) 1M, 6M lub 3 M. Stawka ta zależy od wyboru wybranego okresu odsetkowego.

Co można zaliczyć do rodzajów zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego?

Do rodzajów zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego można zaliczyć w szczególności: weksel in blanco, blokada rachunku bankowego, cesja wierzytelności, jak również wpis do hipoteki nieruchomości o jej obciążeniu.

Czym jest kredyt unijny inwestycyjny?

Kredyt unijny inwestycyjny jest to taki kredyt kierowany do klientów korporacyjnych, których zamiarem jest realizacja danego projektu biznesowego za pomocą wsparcia środków z funduszy pomocowych. Uzyskanie takiego rodzaju kredytu inwestycyjnego może zostać wykorzystany przede wszystkim na: prefinansowanie dotacji, a także finansowanie wkładu własnego projektu.