Jak złożyć wniosek o odszkodowanie? - TRUST.ORG.PL

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Złożenie wniosku o odszkodowanie wynikłe z posiadanej polisy AC powinno zostać rozpatrzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z wypłatą należnych pieniędzy w przeciągu trzydziestu dni od zgłoszenia zdarzenia. Najczęściej nie ma z tym problemu i jeżeli tylko ubezpieczyciel nie dopatrzył się nieprawidłowości lub niejasności w sprawie, to pieniądze trafiają na konta osób ubezpieczonych znacznie szybciej niż zakładają ustawowe ramy.

Niestety zdarzają się też sytuacje w których wypłata odszkodowania z niejasnych powodów się przedłuża. Jeżeli po terminie trzydziestu dni towarzystwo ubezpieczeniowe nie kwapi się nadal do przelania kwoty odszkodowania a dodatkowo nie wyjaśnia w żaden sposób przyczyn swojego postępowania to pozostaje nam przesłanie mu wezwania do zapłaty.

Wzór takiego pisma znaleźć można w sieci wraz z instrukcją poprawnego ich wypełnienia. Każde spóźnienie związane z wypłatą odszkodowań musi być wyjaśniane i precyzowane przez ubezpieczycieli – podanie przyczyn oraz przewidywanego terminu wypłaty jest jego prawnym obowiązkiem.

Jeśli tego nie zrobi to po wezwaniu do zapłaty będzie zmuszony do przelania sumy świadczeń wraz odsetkami naliczonym od zwłoki. Prawo jest w tym wypadku równe dla wszystkich – jeżeli ubezpieczyciel ma prawo do wysłania wezwania do zapłaty w wypadku nieterminowości w opłatach za polisę, to takie samo prawo przysługuje także osobie ubezpieczonej.

Czasami jednak lepiej wcześniej zadzwonić i polubownie załatwić sprawę – pamiętajmy, że nawet pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych to omylni ludzie..

Dodaj komentarz