Jak wyjść z długów? - TRUST.ORG.PL

Jak wyjść z długów?

Jak wyjść z długów?

Każdego roku rośnie ilość dłużników w Polsce. Wpływ na taką tendencję ma przede wszystkim to, że wiele osób decyduje się na wzięcie zobowiązania finansowego przez jakiegokolwiek większego przemyślenia. I właśnie takie sytuacje w dużej mierze powodują, że stajemy się osobami zadłużonymi. Na szczęście jest kilka sposób, aby skutecznie pozbyć się takiego problemu.

Czy warto szukać pomocy, jeżeli mamy długi?

Oczywiście, że tak. Pomocy za każdym razem warto szukać, gdy staliśmy się dłużnikami. Otóż, należy zaznaczyć, że jest wiele instytucji, które w sposób skuteczny pomagają uporać się z taką sytuacją. Do instytucji takich należy zaliczyć przede wszystkim firmy oddłużeniowe. Mogą one przyczynić się przede wszystkim do: zmniejszenia wysokości aktualnych rat, możliwości umorzenia odsetek, możliwości umorzenia długu, jak również konsolidacji zadłużenia. Trzeba zaznaczyć także, że wyjście ze spirali zadłużenia wymagać będzie od nas dużego samozaparcia, ale także odpowiedniej kontroli naszych finansów.

Komornik – co robić?

Jak powszechnie wiadomo, osoby posiadające komornika przeżywają duży stres w związku z zaistnieniem takiej sytuacji. Dlatego kwestią priorytetową jest to, aby nie unikać kontaktu z komornikiem, tylko wykazywać chęć spłaty swoich zaległych zobowiązań. Należy także pamiętać, że nawet mając komornika możemy w dalszym ciągu próbować nawiązać kontakt z naszym wierzycielem w celu ustalenia nowego planu spłaty zobowiązania i zawieszenia postępowania komorniczego. Natomiast podczas takiej sytuacji niezwykle istotna jest nasza wiarygodność, aby przekonać wierzyciela, że rzeczywiście przez ustanowienie nowego planu spłaty będziemy w stanie je w pełni uregulować. Z kolei, gdy taka ewentualność nie będzie możliwa to również w dalszym ciągu możemy efektywnie współpracować z komornikiem. Osoby zadłużone, których zachowanie nie jest problematyczne bardzo często ustalają odpowiedni sposób spłaty, który zagwarantuje uregulowanie zaległego zobowiązania w całości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest z roku na rok coraz częściej stosowanym działaniem przez osoby zadłużone. Ogłosić upadłość można wyłącznie raz na 10 lat. I nie oznacza to, że nasze długi zostały anulowane. Otóż, podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej sąd może ustalić maksymalnie trzyletni plan spłaty zaległych zobowiązań finansowych. Należy również pamiętać, że niektóre ruchomości lub nieruchomości, które wchodzą w skład majątku mogą zostać także sprzedane. Natomiast osoba zadłużona posiada pełne prawo do zachowania środków finansowych, które pozwolą jej na wynajem mieszkania przez okres 24 miesięcy.

Dodaj komentarz