Jak liczona jest zdolność kredytowa? - TRUST.ORG.PL

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Wiele młodych osób, marzących o własnym kącie, decyduje się kupić mieszkanie w oparciu o kredyt hipoteczny. Jest to bardzo poważna decyzja, która wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem procedury w banku, warto poznać lepiej procedury, jakie obowiązują osobę, ubiegającą się o kredyt hipoteczny na zakup własnej nieruchomości. Pierwszym krokiem formalnym po wizycie w banku, jest najczęściej zbadanie zdolności kredytowej interesanta. Czym ona jest i w jaki sposób jest ona liczona?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolnością kredytową nazywamy maksymalną kwotę, jaką jest w stanie pożyczyć danej osobie podmiot, udzielający kredytu, czyli bank. Obliczana jest ona w oparciu o różne dane, ilościowe i jakościowe, dlatego zdolność kredytowa liczona jest przez zespół analityków, będących w stanie ocenić, jaką kwotę maksymalnie jest w stanie spłacić i na jakich warunkach dany kredytobiorca. Każdy bank może mieć inne zasady udzielania kredytów i obliczania tejże zdolności, dlatego udając się do kilku różnych placówek, nie należy być zaskoczonym, gdy zostaną podane nam różne kwoty maksymalne kredytu. Polityka kredytowa może się również zmieniać dynamicznie, dostosowując się do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Analiza ilościowa

Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dwóch analiz: ilościowej i jakościowej. Podczas analizy tej pierwszej analitycy sprawdzają przede wszystkim uzyskiwane wpływy na konto w postaci stałych dochodów, miesięczne koszty utrzymania, takie jak czynsz, rachunki, inne zobowiązania, a także badają obecnie spłacane kredyty, czy zadłużenia z kart kredytowych. Na tym etapie sprawdzana jest przede wszystkim wysokość i stabilność zarobków, dzięki, czemu można w łatwy sposób zasymulować, jakiej wysokości raty kredytowe byłyby dla badanego odpowiednie. W ostatnim czasie banki zaostrzają politykę kredytową, dopuszczając do kredytów osoby ze stałymi dochodami, najlepiej z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony – trzeba, więc mieć to na uwadze.

Analiza jakościowa

Jak sama nazwa wskazuje, są tu brane pod uwagę liczne dane jakościowe, których nie da się wprost policzyć i ująć w równaniu, ale również mają wpływ na proces badania zdolności kredytowej. Są to m.in. wiek interesanta, jego stan cywilny, a także ilość osób na utrzymaniu, wykształcenie, czy zajmowane w pracy stanowisko. Zdolność kredytowa może, więc inaczej prezentować się przykładowo u młodego kawalera, prowadzącego działalność gospodarczą, a jeszcze inaczej u żonatego mężczyzny z żoną i trójką dzieci na utrzymaniu, zatrudnionego na stanowisku kierowniczym.

Dodaj komentarz