Grupy klientów indywidualnych banku | Osoba fizyczna jako klient banku

Grupy klientów indywidualnych banku

Grupy klientów indywidualnych banku

Klient indywidualny

Klientem indywidualnym banku może być osoba fizyczna, która ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Przepisy Kodeksu cywilnego, po spełnieniu określonych przesłanek, dają również zielone światło osobom małoletnim oraz ubezwłasnowolnionym. W określonych sytuacjach i one mogą stać się klientem indywidualnym banku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zaliczamy do klientów indywidualnych. Stanowią oni odrębną grupę.

Grupy klientów indywidualnych banku

Najprościej podzielić klientów indywidualnych banku na grupy, których główna klasyfikacja opiera się wysokości ich dochodów, czyli inaczej mówiąc, jest to podział oparty na ich zamożności. Bardzo łatwo dokonać podziału klientów w ten sposób. Określając granice finansowe poszczególnych grup, z łatwością przyporządkujemy każdego klienta indywidualnego banku, do odpowiedniego przedziału. Na tej podstawie banki mogą zarządzać swoimi produktami i dopasowywać się do poszczególnych grup. Jeśli chodzi o podział klientów indywidualnych oparty na wysokości ich zarobków, wyróżniamy trzy grupy : klienci powszechni, średnio zamożni i najzamożniejsi, czy bardzo zamożni.

Klienci powszechni

Jest to najliczniejsza grupa klientów indywidualnych banku. Zaliczają się do niej osoby o niskich czy przeciętnych dochodach. Klienci powszechni korzystają z najpopularniejszych produktów finansowych banku. Z ich perspektywy, nawet produkt drogi, tak naprawdę jest najtańszym produktem banku. Oferowane przez bank produkty są w formie standardowej. Ze względu na ich cenę, co do zasady, nie są dostosowywane indywidualnie, gdy bank i tak nie ma z tego dużych zysków.

Klienci średniozamożni

Jest to druga grupa klientów indywidualnych banku w oparciu o podział, którego kryterium jest wysokość dochodów. Jest to grupa mniej liczna aniżeli poprzednia. Zaliczają się do niej osoby o wysokich dochodach. Do średniozamożnych klientów banku skierowany jest pełen zakres usług i produktów bankowych oferowanych przez dana placówkę. Ze względu na szerszy zakres usług, produkty mogą być dostosowane na indywidualne potrzeby klienta. Na tej grupie klientów indywidualnych, bank bardzo dużo zyskuje.

Klienci bardzo zamożni

Jest to ostatnia grupa klientów indywidualnych banku. Cechują ją bardzo wysokie dochody. Spośród wszystkich trzech grup, jest grupą najmniej liczną. Dla nich bank ma przygotowaną zupełnie inną ofertę, aniżeli dostępna dla pozostałych grup. Ze względu na wysokość środków jakimi obracają bank musi stworzyć specjalne produkty i usługi bankowe, które będą odpowiadały tak wymagającemu klientowi indywidualnemu banku, jakim są klienci bardzo zamożni.

Dodaj komentarz