Forex- hazard czy pomysł na biznes? - TRUST.ORG.PL

Forex- hazard czy pomysł na biznes?

Forex- hazard czy pomysł na biznes?

Inwestycje w pary walutowe Forex są nierozerwalnie związane z długą listą stereotypów, które każą myśleć, że bardziej niż biznes, przypominają one nierozważną spekulację z pogranicza hazardu.

Takie opinie częściowo popierają statystyki, które mówią jasno, że około 95% osób inwestujących na parach walutowych (szczególnie w ramach handlu dziennego) w bardzo krótkim czasie traci wszystkie zainwestowane środki.

Czym właściwie jest Forex i co przesądza o tym, że tylko kilka procent jego uczestników, osiąga sukces na rynku?

Czym jest Forex?

Dla świata biznesu Forex jest miejscem, w którym wielkie przedsiębiorstwa mogą m.in. zabezpieczyć się przed ryzykiem wynikającym z wahań walut poszczególnych państw.

Na przykład — załóżmy, że firma X, mająca swoją siedzibę w Niemczech, dostarcza produkt Y, amerykańskiej firmie Z, otrzymując wszystkie płatności w dolarach.
Zakładając, że Niemcy obawiają się o spadek wartości dolara względem Euro w najbliższych miesiącach, mogą ulokować środki np. w parze EUR/USD, co pozwoli im pokryć ewentualne straty.

Jednak Forex kojarzony jest przede wszystkim z inwestorami detalicznymi i to mimo faktu, że na rynku stanowią oni ledwie niewielki ułamek siły nabywczej.
Ci z kolei, zyskali wątpliwą renomę regularnie tracących środki spekulantów. Dlaczego?

Metodologia Richarda Wyckoffa.

Richard Wyckoff to legendarny inwestor z Wall Street, który zasłynął zbudowaniem teorii na temat działania popytu i podaży na rynkach finansowych.

Jego pojęcia akumulacji i dystrybucji zakładają obecność na rynku uczestników dysponujących środkami, dzięki którym mają oni możliwość swobodnej manipulacji ceną danego instrumentu, tak by sztucznie wykreować wśród ogółu zainteresowanie nim i wykorzystać je do własnych celów.
Dla przykładu — na giełdzie funkcjonuje pojęcie poziomów kluczowych wsparcia i oporu, które w uproszczeniu są liniami na wykresie, z których przekroczeniem, cena ma spory problem od dłuższego czasu.

Przeciętny inwestor detaliczny ma jednak pewne braki w wiedzy dotyczącej powstawania tych poziomów, co instytucje finansowe skrzętnie wykorzystują, doprowadzając np. do ich fałszywych przełamań, co skłania go do otwarcia pozycji w niewłaściwym kierunku.

Te z kolei wykorzystywane są przez manipulującego rynkiem do zawarcia swoich własnych transakcji.

Jak inwestować na Forex, unikając manipulacji?

Przede wszystkim potrzebne jest poprawne zrozumienie pojęć popytu i podaży na rynku oraz narzędzia, dzięki którym będziemy w stanie poprawnie określić kierunek przepływu pieniędzy.

Wśród narzędzi tego typu znajdziemy tzw. order flow/footprint chart.

Dodaj komentarz