Finansowanie małych przedsiębiorstw|Kredytobrotowy|Kredyt inwestycyjny

Finansowanie małych przedsiębiorstw

Finansowanie małych przedsiębiorstw

Koszty

Zarówno małe jaki duże przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy tak na rozpoczęcie działalności jak i na późniejsze wydatki. Funkcjonowanie firmy wiąże się bowiem nie tylko z zyskami, ale i ciągłymi wydatkami. Finansowanie małych przedsiębiorstw jest znacznie trudniejsze aniżeli dużych zakładów. Przede wszystkim powodem jest to, że małe przedsiębiorstwa mają zwyczajnie mniej możliwości na finansowanie swoich wydatków.

Kredyty

Banki jednak nie zamykają drogi żadnym przedsiębiorcą. Co za tym idzie oferują także pomoc w finansowaniu małych przedsiębiorstw. W zależności od celu kredytu oferują inne rozwiązanie. Na wysokość kredytu ma jednak wpływ nie tylko wielkość firmy. Wysokość przyznanych środków na finansowanie małych przedsiębiorstw zależy także od kondycji danej firmy. Im lepiej prosperuje, tym na większą pulę środków finansowych może liczyć. Ban oddając do dyspozycji środki ma bowiem na uwadze to, czy jesteśmy dobrym partnerem biznesowym i czy będziemy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. To właśnie kredyt jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem na finansowanie małych przedsiębiorstw.

Kredyt obrotowy

Jednym z dostępnych na rynku kredytów oferowanych na finansowanie małych przedsiębiorstw jest kredyt obrotowy. Przeznaczony jest na bieżące wydatki firmy. Jest to kredyt krótkoterminowy zaciągany w celu pokrycia aktualnych zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. Okres kredytowania wynosi najczęściej od 12 do 24 miesięcy. Małe przedsiębiorstwa korzystają z tej formy finansowania np.  w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa, aby w czasie chwilowego kryzysu bądź przestoju, nie popadać w zbędne zadłużenie.

Kredyt inwestycyjny

Jest to forma finansowania małych przedsiębiorstw, która ma na celu sfinansować koszty aktywów, które pozytywnie wpłyną na rozwój firmy. Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu inwestycji najczęściej długoterminowych. Okres kredytowania jest znacznie dłuższy niż w przypadku kredytu obrotowego. Wynosi nawet 15 lat. Kapitał kredytu, który możemy otrzymać od banku, również jest dużo większy aniżeli w przypadku kredytu obrotowego. Jednak jest to dla firmy zobowiązanie na kilkanaście lat.

Leasing

Najnowszą formą finansowania małych przedsiębiorstw jest leasing. O ile forma ta sama w sobie nie jest nowością, kiedyś starać się o nią mogły tylko duże firmy. Dziś jednak, banki wychodząc na przeciw potrzebom małych firm, im również mogą zaoferować leasing. Stało się to także dzięki popularności jaką zyskał leasing i szerokiemu gronu klientów jakich zyskał w krótkim czasie.

Umowa leasingu zakłada oddanie przez jedną ze stron umowy, określonej rzeczy w użytkowanie, drugiej tronie umowy. Ta natomiast przystępując do umowy leasingu zobowiązuje się pokrywać miesięczną opłatę za użytkowanie, aż do czasu spłaty całkowitej wartości rzeczy.

Dodaj komentarz