Ethereum Classic - rewoulcja w świecie kryptowalut? - TRUST.ORG.PL

Ethereum Classic – rewoulcja w świecie kryptowalut?

Poręczenie kredytu lub pożyczki z perspektywy prawa – najważniejsze informacje

Kryptowaluta Ethereum Classic to kontynuacja oryginalnego programu blokowego Ethereum – klasycznej wersji chroniącej historię niezakłóconą; wolnego od ingerencji z zewnątrz i subiektywnego manipulowania transakcjami.

Ta kryptowaluta posiada zdecentralizowaną platformę, która służy do uruchamiania inteligentnych umów. Mogą być to aplikacje, które uruchamia się dokładnie tak, jak je zaprogramowano, bez ingerencji osób trzecich, cenzury czy oszustwa.

Podstawą jest założenie, że wartością dowolnego blockchain jest niezmienność; obowiązujące transakcje nigdy nie mogą zostać usunięte lub zapomniane. Osoby, które miały wpływ na Ethereum Classic, rządzą tą rzeczywistością; kod staje się obowiązującym prawem.

Niekoniecznie oznacza to, że kod zastępuje istniejące przepisy lub że jedynym kodeksem jest prawo (istnieje wiele jurysdykcji geograficznych), ale daje użytkownikom możliwość wejścia w nową jurysdykcję opartą na zasadzie blockchain, w której umowy są regulowane przez kod.

Zawierając kontrakty na Ethereum Classic, możesz mieć pewność, że sieć pozostaje neutralna. Wynik transakcji będzie podyktowany kodem, dobrowolnie współpracującym z blokiem. Jeśli nie określono wyraźnie kodu zamówienia, nie ma odwrotu, ani zwrotu.

Transakcje są ostateczne; aplikacja jest nie do powstrzymania.

Zdecentralizowane zarządzanie

Istnieje wiele problemów, które właściwe są dla centralizacji i nieprzejrzystości systemów; są to przede wszystkim: korupcja, niezrozumiałość, nepotyzm, nieefektywność i stagnacja. Ostatecznie centralizacja prowadzi do niestabilności, a tylko zdecentralizowane systemy mogą wytrzymać próbę czasu.

Problemy te można rozwiązać jedynie przy zastosowaniu systemów zarządzania, które nie są skupione w ich centralnym punkcie. Podobnie jest w przypadku sieci rozproszonych, być może w dłuższej perspektywie jedynie naprawdę zdecentralizowane projekty mają szansę na przetrwanie.

Ethereum Classic  ujawnia te wartości przez rezygnację z kontroli przez sformalizowane rządy centralne. Jedyną hierarchią jest przejrzysta merytokracja i reputacja. Brak podejmowania decyzji za zamkniętymi drzwiami, po prostu wolna i otwarta rozmowa dla wszystkich w społeczności.

Co to oznacza dla użytkowników?

Każdy, kto miał tokeny eterowe przed forkiem DAO, ma teraz taką samą liczbę klasycznych Ethereum (ETC) pod tym samym adresem.

Technologia Blockchain istnieje, aby służyć ludziom, a to można osiągnąć sprawiedliwie i efektywnie, tylko jeśli sieć jest neutralna, ponieważ w niej przetwarzane są wszystkie transakcje.

W dłuższej perspektywie tylko aplikacje działające w ten sposób, nie będą godne zaufania, jeśli sieć nie będzie się rozwijać. W codziennym rozwoju sieci mogą pomóc użytkownicy, tworząc również zapotrzebowanie na użyteczne aplikacje ETC dApps.

Deweloperzy

Postęp technologiczny jest podstawowym czynnikiem motywującym do przyjęcia sieci przez deweloperów. Ethereum Classic stanowi kolejną szansę kontynuowania rozwoju oryginalnej, światowej, zdecentralizowanej platformy inteligentnej umowy.

Od początkujących do zaawansowanych, nie ważne kim są i na jakim etapie pomagają w rozwijaniu platformy. Społeczność Ethereum Classic zawsze docenia pomoc w realizacji pierwotnej wizji Ethereum.

,,Górnicy’’

Pojawienie się Ethereum Classic stworzyło ogromną szansę dla górników. ETC jest obecnie jedną z najbardziej dochodowych monet przeznaczonych do kopania, ponieważ jest znacznie atrakcyjniejsze pod względem zaangażowania nakładów pracy z zerowym kosztem przełączenia.

W interesie górników leży wspieranie ETC. Fundacja Ethereum zamierza “podpalić” wszystkich górników Ethereum, przełączając się na eksperymentalny model PoS. Ethereum Classic będzie utrzymywał czasowe porozumienie z PoW, nagradzając górników GPU wspierających pierwotny łańcuch Ethereum. Wszystko po to, aby społeczność górników, mogła to zrobić z zyskiem i zasadami kopania.

Inwestorzy

Ludzie, którzy rozumieją zasadniczą wartość otwartych, neutralnych i niezmiennych łańcuchów blokowych, mają możliwość zainwestowania w rozwój pierwotnej wizji Ethereum, kupując klasyczne monety Ethereum (ETC).

Sieć Ethereum Classic  jest w 100% kompatybilna z technologią Ethereum, a jednocześnie oferuje dodatkowe korzyści z niezakłóconego blockchain, przewidywalnej polityki pieniężnej, zdecentralizowanego rozwoju i skoncentrowania się na budowaniu bezpiecznej i solidnej platformy, w przeciwieństwie do filozofii Ethereum ,,move fast and break things”.

Dodaj komentarz