Czym są chwilówki? - TRUST.ORG.PL

Czym są chwilówki?

Czym są chwilówki?

Chwilówki w obecnych czasach stały się bardzo popularne. Otóż coraz więcej osób decyduje się z nich korzystać, ponieważ są one łatwo dostępne i wystarczy spełnić wyłącznie minimum formalności, aby móc je uzyskać.

Chwilówki są to pożyczki krótkoterminowe, których okres spłaty wynosi nie więcej niż trzydzieści dni. Są to pożyczki o dużym oprocentowaniu, aczkolwiek mimo to nie brakuje osób chcących z nich korzystać. Chwilówki cieszą się aż tak dużą popularnością, ponieważ mogą je otrzymać osoby, które w instytucjach bankowych nie miałyby szansy na uzyskanie kredytu.

Co należy zaliczyć do głównych cech charakterystycznych chwilówek?

Do głównych cech charakterystycznych chwilówek trzeba zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • minimum formalności
  • szybkość uzyskania
  • możliwość przeznaczenia pieniędzy na dowolny cel

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc uzyskać chwilówkę?

Aby móc uzyskać chwilówkę należy spełnić wyłącznie minimum formalności, a należy przez to rozumieć: posiadanie ważnego dowodu osobistego, posiadanie własnego rachunku bankowego, dysponowanie własnym numerem telefonu, jak również posiadanie adresu poczty elektronicznej.

Trzeba również pamiętać, że chwilówkę ma możliwość otrzymać osoba, która jest pełnoletnia, posiada zdolność do czynności prawnych, a także nie jest osobą ubezwłasnowolnioną.

Dlaczego w celu uzyskania chwilówki niezbędne jest posiadanie numeru rachunku bankowego?

Posiadanie numeru rachunku bankowego w celu uzyskania chwilówki jest niezbędne, ponieważ instytucja finansowa, w której staramy się o pożyczkę musi potwierdzić zgodność danych, które wpisaliśmy we wniosku o uzyskanie chwilówki z tymi danymi, które widnieją na rachunku bankowym. Natomiast drugim powodem wymagalności podania takiego numeru jest to, że pieniądze są wysyłane do pożyczkobiorcy przelewem.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie wysłanego wniosku o chwilówkę?

Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj około 15-20 minut. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosku, pieniądze na konto pożyczkobiorcy trafiają zaledwie w ciągu kilku minut. Ważną informacją jest też to, że wiele instytucji finansowych, które w swojej ofercie mają chwilówki, realizują przelewy także w niedziele i święta. W związku z tym, pożyczkę w takiej formie można uzyskać praktycznie przez całą dobę. Należy jednak pamiętać, że każda decyzja o wzięciu chwilówki powinna być w pełni przemyślana.

Czy chwilówki dokonują wpisów w BIK?

BIK jest to nic innego, jak Biuro Informacji Kredytowej. Jeszcze kilka lat temu BIK był przeznaczony wyłącznie dla SKOK-ów i banków, aczkolwiek od 2014 roku również firmy udzielające chwilówek są zobowiązane dokonywać wpisów o swoich klientach. Oczywiście, jeżeli mają z tym biurem podpisaną umowę. Pożyczki i kredyty, których opóźnienie wynosiło ponad 60 dni nie mogą być usunięte z Biura Informacji Kredytowej, dopiero następuje to po upływie 5 lat, licząc od momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Z kolei, gdy opóźnienie w spłacie pożyczki lub kredytu wyniosło ponad 30 dni, ale nie przekroczyło 60 dni to instytucja finansowa jest zobowiązana dokonać negatywnego wpisu o swoim kliencie, ale taki klient ma możliwość wycofania zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych i wtedy taki wpis zostaje bezpowrotnie usunięty z takiego rejestru. Usunięcie niekorzystnego wpisu jest ważne, ponieważ gdy się tego nie zrobi, to mogą być spore problemy z uzyskaniem jakiejkolwiek pożyczki w przyszłości. Natomiast tak jak zostało powyżej opisane, usunięcie wpisu może nastąpić wyłącznie w nielicznych przypadkach.

Dodaj komentarz