Czy mam zdolność kredytową? - TRUST.ORG.PL

Czy mam zdolność kredytową?

Czym jest zdolność kredytowa?

Wyobraź sobie, że podchodzi do Ciebie nieznajoma osoba i prosi Cię o pożyczkę danej sumy pieniędzy. Nie znasz jej, więc nie jesteś w stanie określić jej wiarygodności, a co za tym idzie – czy będzie w stanie w określonym terminie oddać Ci pieniądze. Na podobnej zasadzie funkcjonują banki. Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt, musisz mieć zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu plus odsetki, w określonym w umowie terminie.

W jaki sposób bank określi moją zdolność kredytową?

Aby określić Twoją zdolność kredytową, bank musi przeanalizować twoje dochody w każdym miesiącu oraz porównać je z miesięcznymi wydatkami. Ta procedura jest niezbędna do określenia, czy po opłaceniu wszystkich niezbędnych wydatków zostaną Ci środki na spłacenie dodatkowego kredytu. W tym celu pod uwagę brane są:

– uzyskiwane przez Ciebie dochody (tylko legalne źródła, jeśli pracujesz “na czarno” bank nie udzieli Ci kredytu)

– miesięczne wydatki, takie jak czynsz, rachunki, wyżywienie

– spłata innych zobowiązań

Następnym krokiem przy podejmowaniu decyzji co do udzielenia pożyczki przez bank jest analiza jakościowa, czyli analiza takich kryteriów, które również mają wpływ na zdolność klienta do spłaty kredytu, jednak nie wiążą się stricte z dochodami. Tutaj pod uwagę brane są takie szczegół, jak:

– wiek (osobom starszym będzie znacznie trudniej otrzymać kredyt z kilkudziesięcioletnim czasem spłaty),

– stan cywilny,

– liczba osób utrzymywanych przez klienta,

– status mieszkaniowy, majątkowy,

– wykształcenie, praca, stanowisko pracy

– historia kredytowa – bardzo ważne kryterium, pokazujące, czy dana osoba wywiązywała się terminowo ze spłaty innych, wcześniejszych zobowiązań

Przed zaciągnięciem kredytu, mimo posiadania zdolności, należy zastanowić się – czy naprawdę go potrzebujesz? Pamiętaj, że jest to często zobowiązanie na lata, a twoja sytuacja życiowa może się niespodziewanie zmienić. Wypadek, utrata pracy czy inne przykre zdarzenia losowe mogą mieć ogromny wpływ na twoje dochody, co może skutkować niemożnością spłaty rat kredytu.

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed taką sytuacją, warto poprosić o pomoc żyranta. Żyrant to osoba potwierdzająca możliwość spłaty zobowiązania pieniężnego innej osoby. Jeśli osoba, na której spoczywa obowiązek spłaty rat kredytu nie wywiązuje się z obowiązku, ich ciężar ponosi żyrant. Żyrantem może zostać tylko osoba pełnoletnia, także posiadająca zdolność kredytową oraz zdolność do czynności prawnych. Niezbędna jest stabilna sytuacja finansowa, a więc najczęściej umowa o pracę na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz