Czy opłaca się spłacić kredyt przed terminem? | Wcześniejsza spłata

Czy opłaca się spłacić kredyt przed terminem?

Na pierwszy rzut oka przedterminowa spłata kredytu jest z punktu widzenia kredytobiorcy krokiem opłacalnym. Czasem jednak wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W efekcie wcześniejsza spłata kredytu może nam się nie opłacać. Jak to wygląda bliżej?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

To, czy wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego pociągnie za sobą dodatkowe koszty zależy od jego wysokości. Większość banków stosuje zasadę, że kredyty opiewające do wysokości 255.550 złotych możemy spłacić wcześniej nie ponosząc przy tym żadnych opłat dodatkowych. Jest jednak tutaj pewna pułapka. Otóż w 2011 roku została przyjęta uchwała o kredycie konsumenckim, która pozwala bankom pobierać prowizję od kredytów spłacanych przed terminem.

Bank nie otrzymały jednak w tym przypadku wolnej ręki. Bank może pobrać od nas prowizję nie przekraczającą jednego procenta w sytuacji, kiedy wcześniejsza spłata kredytu a terminem, w którym powinniśmy go spłacić przekroczyła jeden rok. Jeżeli okres jest mniejszy niż dwanaście miesięcy bank może pobrać prowizję nie przekraczającą pół procent. Są banki, które od wcześniej spłacanych kredytów konsumenckich prowizji nie pobierają mimo że mają do tego prawo.

Kredyt hipoteczny

W przypadku kredytów hipotecznych nie ma żadnych przepisów, które regulowały by wysokości pobieranej przez bank prowizji w przypadku wcześniejszego spłacenia kredytu.

Wysokość prowizji w tym przypadku jest całkowicie zależna od banku, bank może od nas zażądać wpłacenia prowizji nawet w wysokość dwóch procent. Ale może być i tak, że bank całkowicie zrezygnuje z należnej mu prowizji. Decyzja należy tutaj tylko i wyłącznie do banku.

Już w chwili podejmowania decyzji o zaciąganiu kredytu powinniśmy zapytać o warunki jego wcześniejszej spłaty. Może się okazać, że koszty związane z przedterminową spłatą kredytu są na tyle duże, że nie opłaca się spłacać go wcześniej. Zanim spłacać wcześniej kredyt, pieniądze przeznaczone na ten cel możemy zainwestować.

Dodaj komentarz