Jakie są rodzaje kredytów? | Najpopularniejsze rodzaje kredytów

Jakie są rodzaje kredytów?

Jakie są rodzaje kredytów?

W ofercie każdego banku znajduje się przynajmniej kilka rodzajów kredytów. Można je podzielić biorąc pod uwagę bardzo różne kryteria. Jak więc dzielą się kredyty bankowe?

Podział kredytów bankowych według przeznaczenia

Kredyty można podzielić według ich przeznaczenia. Kryterium to dzieli je na:

 • kredyty konsumpcyjne;
  • mieszkaniowe;
  • na działalność gospodarczą.

Dostępne w bankach kredyty można także podzielić biorąc pod uwagę okres ich spłaty. Jeżeli przyjmiemy to kryterium, to będziemy mogli ubiegać się w banku o przyznanie kredytu:

 • krótkoterminowego – okres spłaty wyniesie w tym przypadku do jednego roku;
  • średnioterminowego – z okresem spłaty do pięciu lat;
  • długoterminowego – w tym przypadku okres spłaty przekracza pięć lat.

Więcej informacji na temat różnych rodzajów kredytów i ich zalet można znaleźć tutaj: https://splatakredytow.pl/. Eksperci pomogą w wybraniu najkorzystniejszej opcji finansowania i znalezieniu właściwej oferty.

Podział według rodzaju zabezpieczeń

Każdy kredyt udzielany przez bank musi zostać zabezpieczony. Jest to kolejne kryterium, według którego można je podzielić. Uwzględniając rodzaj zabezpieczenia kredytów dzielą się one na:

 • hipoteczne – jako zabezpieczenie kredytu ustanawia się hipotekę na nieruchomości, która należy do kredytobiorcy;
  • lombardowe – zabezpiecza się je ustanawiając zastaw bankowy. Zastawem tym może być zastaw rejestrowy, wartościowy przedmiot lub papiery wartościowe.

Banki udzielają kredytów w bardzo różnej formie. Możemy je więc podzielić w zależności od tej formy. W tym przypadku podzielimy je na:

 • kredyty akceptacyjne – bank wystawia weksel trasowany, który trzeba zaakceptować, następnie bank przyzna kredyt, za który weksel ten zostanie przez kredytobiorcę wykupiony;
  • dyskontowe – bank w tym przypadku wykupuje weksel zanim przypadnie termin, w którym trzeba go zapłacić.

Kredyty można podzielić także biorąc za kryterium specjalne warunki ich udzielania. W tym przypadku zostaną one podzielone na:

 • kredyty dewizowe – zgodnie z nazwą są udzielane w dewizach, czyli w walucie obcej; udzielony kredyt może zostać przeznaczony na transakcje, które mają miejsce w handlu zagranicznym;
  • preferencyjne – bank udziela ich na określony cel, ale warunki jego udzielenia są bardziej korzystne niż inne rodzaje kredytów dla osób prywatnych, czy firm.

Niezależnie od rodzaju zaciąganego kredytu, warto skorzystać z pomocy specjalisty, dostępnego tutaj: https://splatakredytow.pl/. Dzięki dobremu pośrednikowi kredytowemu unikniemy niepotrzebnego przepłacania.

Dodaj komentarz