Dlaczego odrzucono nasz wniosek o kredyt? | Odmowa przyznania kredytu

Dlaczego odrzucono nasz wniosek o kredyt?

Nie wszystkie osoby starające się o uzyskanie kredytu w banku otrzymają go, mimo że mają zdolność kredytową. Są sytuacje, kiedy wnioskodawca spotyka się z odmową banku. Jakie są najczęstsze przyczyny odrzucania przez banki wniosków o udzielenie kredytu?

Zła historia kredytowa

Przed udzieleniem kredytu bank zapoznaje się z historią kredytową osoby składającej o wniosek. W przypadku osób, których historia kredytowa jest zła, bank najprawdopodobniej wniosek odrzuci.

Co znaczy sformułowanie: „zła historia kredytowa”? Otóż jeżeli zaciągaliśmy już kredyt (nie ma znaczenia, w jakim banku) i raty kredytu spłacaliśmy z opóźnieniem, musimy liczyć się z odrzuceniem wniosku o przyznanie kolejnego kredytu.

Przed udzieleniem nam kredytu bank sprawdzi nie tylko, czy terminowo spłacaliśmy raty poprzedniego kredytu, ale także, czy regularnie opłacamy należności za energię elektryczną, czynsz za mieszkanie oraz rachunki za gaz. Powodem odrzucenia wniosku o kredyt mogą być także zaległości w płaceniu alimentów. Jakiekolwiek zaległości w stałych opłatach zmniejszają szanse na kredyt.

Trudna sytuacja nie musi oznaczać braku możliwości otrzymania kredytu. W uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej pomoże pośrednik kredytowy, dostępny tutaj: https://splatakredytow.pl/. Z jego pomocą korzystny kredyt okaże się możliwy.

Zdolność kredytowa

Zanim bank udzieli nam kredytu dokładnie prześwietli naszą osobę. Sprawdzi nie tylko zaświadczenie o naszych dochodach, ale także informacje o liczbie posiadanych dzieci. Bank sprawdzi także, czy nie ciąży na nas obowiązek alimentacyjny.

Zatajenie tych informacji lub podanie informacji nie zgodnych z prawdą może narazić nas nie tylko na odmowę udzielenia kredytu, ale także na problemy z wymiarem sprawiedliwości. Z postawieniem zarzutów przez prokuratora muszą liczyć się osoby, które zdecydują się dokonać fałszerstwa wymaganych przez bank dokumentów poświadczających wysokość dochodów.

Szanse na otrzymanie kredytu możemy samodzielnie, choć nie w pełni świadomie, zmniejszyć sami. Wypełniając wniosek o kredyt, uważnie go przedtem przeczytajmy. W ten sposób unikniemy pomyłek w jego wypełnianiu. Nawet niewielki nieścisłości, czy braki we wniosku mogą zakończyć się odrzuceniem go przez bank. Dokładne i szczegółowe wypełnienie wniosku o przydzielenie kredytu zwiększa szanse na jego uzyskanie.

Profesjonalną pomoc w pozyskiwaniu kredytów świadczą pośrednicy kredytowi. Dobrego pośrednika znaleźć można tutaj: https://splatakredytow.pl/. Warto skorzystać z jego usług, jeśli nie chcemy uzyskać negatywnej odpowiedzi od banku.

Dodaj komentarz