Jaki wpływ ma rozdzielność majątkowa na kredyt | Wspólnota majątkowa

Jaki wpływ ma rozdzielność majątkowa na kredyt

Jaki wpływ ma rozdzielność majątkowa na kredyt

Czym jest i kiedy może zostać zawarta rozdzielność majątkowa

Można powiedzieć, ze tłumaczenie tego pojęcia jest niewymagana. Sama nazwa wskazuje już z czym mamy do czynienia. Zawierając związek małżeński możemy zdecydować się także na podpisanie umowy w formie aktu notarialnego decydującej o rozdzielność majątkowej, czyli o odrębności finansowej oby małżonków.

Tak jak mowa wyżej, rozdzielność majątkowa może zostać zawarta od początku trwania małżeństwa. Można powiedzieć, że wtedy, w kwestii finansowej, nic się dla nas nie zmienia. Tak jak to było do tej pory nasz majątek jest tylko naszą własnością. Sami nim rozporządzamy.

Rozdzielność majątkowa może także zostać zawarta już w trakcie trwania małżeństwa. Wtedy wspólny dotąd majątek ulega podziałowi i od teraz każdy z nich ma własny majątek.

Jaki wpływ ma rozdzielność majątkowa na kredyt

Rozdzielność majątkowa ma wpływ na nasz majątek. Jednak to nie wszystko. W trakcie trwania małżeństwa nie tylko zarabiamy ale często także zaciągamy różnego rodzaju zobowiązania. Rozdzielność majątkowa wpływa także na nasze zobowiązania,  tym na zaciągane kredyty. Kiedy zdecydujemy się na posiadanie odrębnych majątków, sami możemy także decydować o tym czy przystąpimy do umowy kredytu z bankiem. Nie jest nam potrzebna do tego zgoda drugiego małżonka. Dzieje się tak dlatego, że również zobowiązanie spłaty zadłużenia obciążą wyłącznie tą stronę, która zawarła umowę kredytu. Zatem rozdzielność majątkowa ma znaczący wpływ na kredyt.

Jeśli bowiem mamy wspólnotę majątkową, aby zaciągnąć kredyt w banku, potrzebna jest zgoda obu małżonków. Dzieje się tak, bo zobowiązanie w postaci kredytu, obciąża w równym stopniu obie strony.

Co więcej, kiedy zdecydujemy się na rozdzielność majątkową, nie przekreśla naszych szans na wspólny kredyt. W dalszym ciągu możemy zaciągnąć zobowiązanie, którego oboje będziemy stronami. Różnica jest jednak znacząca. Nie jesteśmy wtedy traktowani przez bank jako małżeństwo, a raczej wspólnicy. Do tego możemy dowolnie kształtować wysokość obciążenia. O ile w przypadku wspólnoty majątkowej długo obciąża obie strony w równym stopniu. W przypadku rozdzielności majątkowej to my w umowie decydujemy o tym w jakim stopniu dług obciąża jedną i drugą osobę.

Widzimy zatem, że rozdzielność majątkowa ma znaczący wpływ na kredyt. Warto więc przed zawarciem związku małżeńskiego zastanowić się także nad tym jak mają wyglądać nasze finanse.

 

Dodaj komentarz