Kryteria segmentacji przedsiębiorców | Podział klientów banku

Kryteria segmentacji przedsiębiorców

Kryteria segmentacji przedsiębiorców

Podział klientów banku

Bank w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do klienta dokonuje ich podziału. Przede wszystkim podział zaczyna się od wyodrębnienia takich grup jak osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo, mniejsi przedsiębiorcy, duzi przedsiębiorcy itd. Wszystkie te grupy są następnie dzielone na mniejsze, które są jeszcze bardziej skonkretyzowane. Ma to na celu stworzenie jednolitych grup klientów, dla których przeznaczone będą określone usługi i produkty bankowe, zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Tylko w ten sposób bank ma szansę na idealne dopasowanie produktów do klienta.

Przedsiębiorca – pojęcie

Pojęcie przedsiębiorcy reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne. Ponadto, musi ona wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Kryteria segmentacji przedsiębiorców

Podziału przedsiębiorców na mniejsze grupy dokonuje się przede wszystkim w oparciu o ich wielkość. Jest to jedna z najpopularniejszym metod segmentacji przedsiębiorców obok podziału na podstawie formy prawnej prowadzonej działalności. Kryteria segmentacji przedsiębiorców oparte na jego wielkości wyróżniają:

Mikro przedsiębiorca

Mikro przedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który zatrudniał w roku średnio mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekroczył 2 milionów euro netto.

Mały przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca występuje wtedy gdy zatrudnia w roku średnio powyżej 10 ale nie więcej niż 50 pracowników, a jego obrót nie przekracza wysokości 10 milionów euro netto.

Średni przedsiębiorca

Ze średnim przedsiębiorcą mamy do czynienia kiedy średnio w roku zatrudnia powyżej 50 ale nie więcej niż 250 pracowników, a obrót jest wyższy niż 10 milionów euro netto ale nie przekracza wysokości 50 milionów euro netto.

Duży przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca zatrudnia powyżej 250 pracowników, a obrót przekracza kwotę 50 milionów euro netto.

 

 

 

Dodaj komentarz