Karencja w spłacie raty a wakacje kredytowe | Przerwa w spłacie kredytu

Karencja w spłacie raty a wakacje kredytowe

Karencja w spłacie raty a wakacje kredytowe

Przejściowe problemy

Biorąc kredyt, zwłaszcza ten długoterminowy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Zdarzenia losowe mają to do siebie, ze przytrafiają się niespodziewanie. Biorąc kredyt mamy stałą pracę i dobre zarobki. Nie wiedzieliśmy, że za kilka lat nagle ją stracimy. Mamy jednak głowę na karku i nasze problemy finansowe są tylko przejściowe. W takiej sytuacji pomóc mogą nam wakacje kredytowe bądź karencja w spłacie raty. Da to nam czas na ustabilizowanie swojego domowego budżetu, nie będziemy musieli martwić się kredytem i ewentualnymi kłopotami z bankiem.

Karencja w spłacie raty a wakacje kredytowe

Oba te produkty mają pomóc nam w sytuacji kłopotów z płynnością finansową. Kiedy przydarzyło nam się coś co uniemożliwia nam terminową spłatę należności, np. nieoczekiwana utrata pracy bądź problemy zdrowotne, kiedy to pieniądze potrzebne są nam na co innego. Możemy wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie karencji w spłacie raty czy też wakacji kredytowych. Na nasz wniosek bank może odroczyć nam termin spłaty rat kredytu. Karencja w spłacie raty zakład odroczenie terminu spłaty części kapitałowej raty. Wakacje kredytowe mają na celu odroczenie terminu spłaty całej raty. Z tego względu, że przy karencji z spłacie raty w dalszym ciągu płacimy odsetki od kredytu, bank chętniej przychyla się do ich udzielenia, aniżeli do wakacji kredytowych.

Dla kogo to rozwiązanie

Należy pamiętać, że nie każdy bank ma w swojej ofercie karencję w spłacie raty czy wakacje kredytowe. Warto więc jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej dowiedzieć się, czy dany bank oferuje pomoc w sytuacji przejściowych problemów finansowych kredytobiorcy. Oba te produkty przyznawane są na okres od 1 do 12 miesięcy, na wniosek klienta, odrębną umową. Szanse na otrzymanie wakacji kredytowych czy karencji w spłacie rat mają przede wszystkim osoby, które do tej pory terminowo spłacały raty kredytu, nie miały żadnych problemów z bankiem i spłaciły już jakąś część kredytu (najczęściej jest to minimum 12 terminowo spłaconych rat).

Jak to działa

Kiedy bank udzielił nam wakacji kredytowych, kwota odroczonych rat może zostać doliczona nam proporcjonalnie do pozostałych rat kredytu, suma odroczonych rat może zostać doliczona do ostatniej raty kredytu bądź może zostać nam wydłużony okres kredytowania odpowiednio o tyle ile wynosiła przerwa w spłacie kredytu. Analogicznie sytuacja ma się w przypadku kiedy bank udziela nam karencji w spłacie raty.

Dodaj komentarz