Czym jest scoring kredytowy | Kredyt | Bank | Pożyczka

Czym jest scoring kredytowy

Czym jest scoring kredytowy

Głowisz się nad tym, co to jest scoring kredytowy? Trzeba zaznaczyć, że jest to termin związany z bankowością. Kiedy jest wykorzystywany? Na czym polega jego użycie w praktyce? Jakie wyróżniamy rodzaje scoringu?

Czym jest scoring kredytowy

Trzeba podkreślić, że obecnie banki mają rozmaite metody, które pomagają im oceniać zdolność i wiarygodność ewentualnego kredytobiorcy. Nie może to jednak dziwić. Instytucje w ten sposób chronią swoje interesy. Trzeba podkreślić, że popularną metodą jest między innymi scoring kredytowy. Warto wiedzieć, że jest to sposób oceny wiarygodności konkretnego podmiotu, który stara się o pożyczkę w danej instytucji bankowej. Zazwyczaj wynik jest przedstawiony w postaci punktowej. Osoba, która ma dużo punktów nie musi martwić się o to czy dostanie kredyt. Warto zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z narzędziami statystycznymi. Wiele osób na pewno zainteresuje kwestia, że scoring kredytowy polega również na określeniu wiarygodności na bazie porównania profilu konkretnego kredytobiorcy z innymi ludźmi, którzy już mają pożyczkę. Jeśli ktoś ma profil podobny do człowieka, który terminowo spłaca swoje zobowiązania, to rzecz jasna działa to na jego korzyść.

Rodzaje scoringu

Trzeba zaznaczyć, że wyróżniamy rozmaite rodzaje dotyczące tego terminu. Przykładem jest scoring behawioralny. Ta metoda polega na przyznawaniu ewentualnym kredytobiorcom punktów na bazie analizy ich dotychczasowych “zmagań” ze środkami finansowymi. Co to oznacza w praktyce? Najprościej rzecz ujmując, jest to po prostu analiza historii kredytowej. Jeśli ktoś sumienie wywiązywał się i spłacał swoje zobowiązania, to otrzymuje za to odpowiednią liczbę punktów. Ciekawym wariantem jest także scoring aplikacyjny. Nie można nie wspomnieć, że polega on na przyznawaniu punktów na podstawie konkretnych danych osobistych czy majątkowych. Określane są one w specjalnej karcie. Po zsumowaniu te punkty określają stopień ryzyka związany z potencjalnym kredytobiorcom. Inaczej mówiąc, często okazuje się tak, że dany profil jest uznawany przez bank za ryzykowny. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy ktoś często zmienia pracę itp.

Jakie dane są brane przez banki pod uwagę

Trzeba podkreślić, że są to między innymi takie aspekty, jak zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy czy nawet dzielnica, w której zamieszkuje kredytobiorca. Poza tym są to też zagadnienia związane z pracą czy posiadanymi dobrami materialnymi. Co zrobić, aby uzyskać jak największy wynik? Pewne kwestie nie do końca zależą od danej osoby – jak choćby wiek. Nie da się ukryć, że lepiej są postrzegane osoby, które nierzadko zmieniają pracę, są stosunkowo młode czy mają udokumentowane dochody na relatywnie wysokie sumy.

Artykuł powstał we współpracy z portalem https://habzafinanse.com.pl/ . Jeżeli szukasz pomocy w spłacie kredytu, odwiedź ich stronę.

Dodaj komentarz