Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego | Bank | Kredytobiorca

Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego

Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego

Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny

Otrzymanie kredytu hipotecznego to marzenie coraz większej liczby osób. Statystyki pokazują, że nie brakuje bowiem Polaków, którzy starają się o taką pożyczkę. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy chce mieć własny dom czy mieszkanie. Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego? Jakie kryteria są brane pod uwagę w trakcie oceniania wniosku ewentualnego pożyczkobiorcy?

Co wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego

Należy zaznaczyć, że tych aspektów jest co najmniej kilka. Trzeba zwrócić uwagę między innymi na dochody uzyskiwane przez konkretną osobę. Jest chyba dla każdego oczywiste, że im ktoś więcej zarabia, tym ma większe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Należy jednak podkreślić, że liczy się także kwestia dotycząca obciążeń. Samotna osoba, która ma na rękę 3000 zł jest zdecydowanie lepiej postrzegana, niż ktoś, kto ma powiedzmy 4000 zł, ale jednocześnie kilka osób na utrzymaniu. Można zatem stwierdzić, że dla banku w tym aspekcie najważniejsze jest to, żeby po odliczeniu wszystkich kosztów zostawało jak najwięcej pieniędzy netto. Nie da się ukryć, że ważnym aspektem jest również forma zatrudnienia. Największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają osoby, które na co dzień wykonują zadania na podstawie umowy o pracę. Największe prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku jest zaś w przypadku ludzi pracujących na bazie umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Wszystko dlatego, że w przypadku takich dokumentów zarobki są uzależnione od konkretnego miesiąca. Reprezentanci banków, którzy oceniają wnioski, mogą przypuszczać, że po prostu w pewnym momencie dana osoba nie będzie miała pieniędzy na spłatę raty i pozostałe, comiesięczne wydatki. Należy doskonale zdawać sobie sprawę z tego faktu.

Historia kredytowa

Na pewno warto również zwrócić uwagę na historię kredytową. Banki sprawdzają ją na przykład w Biurze Informacji Kredytowej. Można tam uzyskać wiadomości na temat tego czy dana osoba brała w przyszłości jakiekolwiek pożyczki i jak radziła sobie z ich terminowym spłacaniem. Chyba każdy zgodzi się, że najlepiej postrzegane są osoby, które miały kredyty, ale nie posiadały problemów z terminową redukcją swojego zobowiązania. Najwięcej problemów z otrzymaniem kredytu hipotecznego mają natomiast ludzie, którzy mieli na swoim koncie pewne pożyczki, lecz nie spłacali ich tak, jak zostało to ustalone na samym początku z konkretną instytucją. Należy również zwrócić uwagę na wiek. Największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają osoby młode, do 35 roku życia. Nie da się ukryć, że instytucje bankowe wymagają również wkładu własnego. Aktualnie trzeba posiadać 20% – jeśli ktoś nie ma takich środków, to kredyt hipoteczny po prostu nie zostanie przyznany w danym banku.

Artykuł powstał we współpracy z portalem Habza Finanse. Jeżeli szukasz pomocy w spłacie kredytu, odwiedź ich stronę.

Dodaj komentarz