Co składa się na zdolność kredytową | BIK | Historia kredytowa

Co składa się na zdolność kredytową

Co składa się na zdolność kredytową

Czym jest zdolność kredytowa

Poprzez to pojęcie należy rozumieć zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu. Zanim bank zdecyduje się przekazać komuś w użytkowanie określoną sumę środków pieniężnych, najpierw bada jego zdolność kredytową, czyli ustala czy potencjalnego kredytobiorcę stać na kredyt. Co składa się na zdolność kredytową?

Co składa się na zdolność kredytową

Sytuacja finansowa

Jednym z elementów zdolności kredytowej jest sytuacja finansowa kredytobiorcy, na którą ma wpływ szereg czynników. Po pierwsze,  bank będzie interesował się naszymi dochodami. Chodzi zarówno o ich wysokość, jak i źródło np. umowa o pracę, umowa zlecenie, emerytura, renta, przychód z wynajmu czy dzierżawy. Wiele osób myśli, że pod pojęciem sytuacji finansowej kryją się tylko nasze dochody. Jednak nie jest to prawdą. Po drugie, bank zapyta ile wynoszą nas miesięcznie opłaty stałe, takie jak czynsz za mieszkanie, opłaty za media, paliwo do samochodu, koszty amortyzacji samochodu, opłaty za telefon itd. Po trzecie, będziemy musieli podać informację na temat naszych aktualnych zobowiązań finansowych i ich wysokości. Zobowiązania to przede wszystkim kredyty, pożyczki, wysokość zadłużenia na kartach kredytowych itd. Co dla niektórych może być zaskoczeniem. Do tej kategorii zaliczamy także zobowiązanie z tytułu alimentów.

Te wszystkie informacje mają na celu porównać wysokość naszych dochodów i wydatków. W tej sposób bank z łatwością jest w stanie stwierdzić, czy pozostaną nam jeszcze jakieś pieniądze, które mogą posłużyć na spłatę rat kredytu.

Historia kredytowa

Bank badając naszą zdolność kredytową ma także obowiązek zweryfikowania nas w Biurze Informacji Kredytowej. Niezależnie od rodzaju oraz wysokości zobowiązania bank musi sprawdzić naszą historię w BIK. Dowie się stamtąd nie tylko tego czy spłaciliśmy wszystkie swoje zobowiązania, ale także tego czy poszczególne raty opłaciliśmy w terminie. To także szansa dla banku na sprawdzenie czy jesteśmy wiarygodnymi klientami oraz czy wywiązujemy się z zawartej umowy.

Sytuacja rodzinna

Co jeszcze składa się na zdolność kredytową? Z całą pewnością istotne jest to ile członków liczy nasze gospodarstwo domowe. Przede wszystkim bank będzie interesowało ile osób pozostaje na naszym utrzymaniu. Poza opłatami stałymi, które praktycznie nie zmieniają się, bez względu na liczbę osób. Wysokość wielu wydatków zależna jest właśnie od ilości członków rodziny. Co do zasady, im więcej osób tym koszta są większe.

 

Dodaj komentarz