Ubezpieczenie pojazdu - co z nim po sprzedaży auta? - TRUST.ORG.PL

Ubezpieczenie pojazdu – co z nim po sprzedaży auta?

Sprzedaż samochodu wymaga dopełnienia pewnych formalności. Należy do nich miedzy innymi zgłoszenie tego faktu do wydziału komunikacji, a także do firmy ubezpieczeniowej. Wielu zbywców pojazdu, z pewnością zastanawia się co dzieje się z ubezpieczeniem, jakie miał obowiązek zakupić na pojazd. Czy należy się zwrot składki? Czy zawartą umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym trzeba wypowiadać? To właśnie na te pytania dziś odpowiemy!

Po pierwsze co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu pojazdu:

Najważniejszą kwestią, o jakiej musi pamiętać właściciel pojazdu mechanicznego, jest obowiązek jego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika on z Ustawy o Obowiązkowych Ubezpieczeniach, a dokładnie jest regulowany przez art. 23 – Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dowolnie natomiast można wybrać Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zostanie zakupiona polisa OC. Zawsze jest ona zawierana na minimum 12 miesięcy i podlega automatycznemu wznowieniu. Dodatkowo, każdy właściciel pojazdu może zwiększyć zakres ochrony wynikający z polisy, decydując się na dobrowolne ubezpieczenia, w zależności od oferty danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Właściwie każde, posiada w swoich propozycjach NNW, Autocasco, ubezpieczenie szyb, czy też Autoassistance.

OC pojazdu, a jego sprzedaż!

Samochód, jest sprzedawany razem z ważną polisą OC. Oznacza to, że jego zbywca ma obowiązek przekazać dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie nabywcy, aby ten był świadomy jaki okres ochrony obowiązuje. W przypadku zmiany własności pojazdu i przepisania polisy na nowego właściciela, nie podlega ona automatycznemu wznowieniu po okresie 12 miesięcy od jej zakupu. To istotne dla kupującego, który musi osobiście zadbać o przedłużenie ubezpieczenia w odpowiednim momencie. Co, ze składką za trwającą polisę? Skoro umowa pozostaje w mocy, musi być opłacona. Oznacza to, że zbywcy nie należy się zwrot wpłaconej na poczet polisy OC składki. Jedynie w przypadku, kiedy warunki umowy, wyznaczały płatność ratalną, te raty, których data płatności przypada na okres po sprzedaży, musi opłacić już nowy właściciel auta.

Co z ubezpieczeniami dobrowolnymi pojazdu?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, to są one rozwiązywane z dniem zbycia pojazdu, czyli z datą widniejącą na umowie kupna/sprzedaży. Wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe, dokonuje przeliczenia składki i zwraca zbywcy pojazdu jej wysokość za okres niewykorzystany. Nie ma w tym przypadku możliwości przepisania ubezpieczeń dodatkowych na kupującego, może on natomiast zakupić je bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Dodaj komentarz