Przedterminowy zwrot pożyczki - TRUST.ORG.PL

Przedterminowy zwrot pożyczki

W umowie pożyczki pozabankowej wskazany jest termin zwrotu jej kwoty wraz z odsetkami i prowizją. Jeśli jednak dysponujesz wystarczającymi środkami przed tym terminem, możesz zwrócić kwotę pożyczki. W takiej sytuacji pożyczkodawca ma obowiązek odliczyć i zwrócić ci część kwoty prowizji i odsetek.

<h2>Pożyczki pozabankowe</h2>

Uzyskanie pożyczki pozabankowej jest dziś szybkie i nie wiąże się z wieloma formalnościami. Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę na stronie internetowej jednego z pożyczkodawców których ofertę znajdziesz na stronie https://pozyczkolog.pl/, wskazać kwotę pożyczki i wykonać przelew weryfikacyjny. Po pomyślnym przejściu procedury środki znajdą się na twoim koncie już w ciągu kilku minut. Na adres e-mail otrzymasz umowę pożyczki wraz z formularzem odstąpienia od umowy

<h2>Wcześniejszy zwrot pożyczki</h2>

W umowie pożyczki wskazany jest termin, do którego musisz zapłacić swoje zobowiązanie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby kredyt spłacić wcześniej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim pożyczkobiorca ma prawo do uregulowania zobowiązania przed nastąpieniem terminu wynikającego z umowy pożyczki. Możliwa jest zarówno spłata całości zobowiązania, jak i tylko jego części.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty kwoty zadłużenia przed terminem, całkowity koszt pożyczki ulega stosownemu obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Obowiązek obniżenia dotyczy również sytuacji, w których konsument poniósł te koszty przed spłatą. Pożyczkodawca może jednak tej prowizji w ściśle określonych przypadkach zażądać. Wyjątki te reguluje art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim. Chwilówek jednak zasadniczo wyjątki te nie dotyczą. Oto one:

– jeżeli spłata kredytu przypada na okres, w którym stopa oprocentowania jest wartością stałą,
– jeżeli kwota kredytu spłacanego w okresie kolejnych dwunastu miesięcy jest wyższa od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszanego przez prezesa GUS, z miesiąca grudnia roku poprzedzającego rok w którym doszło do spłaty kredytu);
– w przypadku natomiast, gdy okres między faktyczną spłatą kredytu a terminem określonym w umowie jest dłuższy niż jeden rok – prowizja nie może przekroczyć 1% kwoty kredytu. Jeżeli ten okres nie przekracza roku, prowizja nie może przekraczać wartości 0,5% spłacanej pożyczki.

<h2>Czy pożyczkodawcy odliczają prowizję i odsetki?</h2>

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe dostępne na stronie https://pozyczkolog.pl/ zobowiązane są do stosowania wskazanych przepisów. Jeśli któryś z podmiotów nie zastosuje się do tych regulacji, grożą mu sankcje. Jeżeli dojdzie do nieodliczenia części prowizji i odsetek z powodu błędu pracownika firmy, należy zwrócić się do pożyczkodawcy o wyjaśnienie. Sprawy takie zwykle załatwiane są polubownie, jednak w razie sporu możliwe jest wniesienie powództwa do sądu.