Jakie ubezpieczenia są obecnie dostępne na rynku? - TRUST.ORG.PL

Jakie ubezpieczenia są obecnie dostępne na rynku?

Ubezpieczenia towarzyszą ludziom już od najmłodszych ich lat. Już w szkole podstawowej uiszcza się składkę na ubezpieczenie od niebezpiecznych wypadków. Jednak czy w pełni zdaje się sprawę czym tak naprawdę jest ubezpieczenie? Jest to nic innego jak umowa zawierana między ubezpieczającym a ubezpieczycielem, gdzie ubezpieczający zobowiązuje się do uiszczania składek, a ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na wskutek powstałej szkody. Umowę tę reguluje kodeks cywilny. Ubezpieczenia to tak naprawdę bardzo rozbudowany dział finansów, o którym postaramy się trochę opowiedzieć.

Głównym podziałem, jakim można pogrupować ubezpieczenia, jest podział na ubezpieczenia na życie (dział I) i pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (dział II). Do pierwszej grupy zalicza się takie ubezpieczenia jak rentowe, posagowe, na życie i na dożycie itp. Natomiast druga grupa zawiera ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, OC, AC, ochrony prawnej, ryzyk finansowych itp. Szczegółowy spis ubezpieczeń można znaleźć w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Niektóre z ubezpieczeń są obowiązkowe, co regulują przepisy prawne. Dlatego też można podzielić ubezpieczenia na dobrowolne i obowiązkowe. Do tej drugiej grupy zalicza się m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów OC, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy czy też prawników, ubezpieczenie budynków rolnych. Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów najlepiej wybierać te najtańsze. Dlaczego? Ponieważ wysokość ewentualnych świadczeń jest określona ustawą, a nie przez ubezpieczyciela. Znaczy to tyle, że świadczenie to nie jest uzależnione od składki.

Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw oczekiwań nowoczesnych klientów i umożliwia wykup polis przez Internet. Dzięki takiej możliwości nie trzeba ruszać się z domu ani czekać w długiej kolejce do doradcy aby ubezpieczyć się. Z roku na rok powstają też coraz to nowsze produkty ubezpieczeniowe. Jest to spowodowane dynamicznym rozwojem technologii oraz otaczającej rzeczywistości oraz coraz bardziej wyrafinowanymi wymaganiami klientów.

Powstaje pytanie czy warto korzystać z nieobowiązkowych ubezpieczeń czy też nie? Odpowiedz jest dosyć jasna. Oczywiście, że warto! Składki ubezpieczeniowe są relatywnie niskie w porównaniu do kosztów jakie może wygenerować realizacja ryzyka. Dla przykładu ubezpieczenie turystyczne kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a hospitalizacja np. w USA generuje koszty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Posiadanie ubezpieczenia zapewnia więc poczucie bezpieczeństwa, tak bardzo pożądane przez wielu ludzi.

Podsumowując, sektor ubezpieczeń jest działem finansów regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Umowę ubezpieczeniową reguluje kodeks cywilny. Każdy ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy do 30 dni od zawarcia umowy. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dzieli ubezpieczenia na dwie grupy: ubezpieczenia na życie , inne ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Mniej formalnym podziałem jest ten wyróżniający ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Głównym kanałem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych są wciąż placówki firm ubezpieczeniowych, jednak coraz częściej korzysta się z drogi Internetowej.

Dodaj komentarz