Formy zabezpieczenia kredytu akceptowane przez banki

Formy zabezpieczenia kredytu – jakie są akceptowane przez banki?

Jak przyznawane są kredyty?

Zabezpieczenie kredytu to pojęcie, z którym dość często można spotkać się w bankach. Zabezpieczenie może być wymagane zarówno w przypadku niewielkich, jak i dużych zobowiązań finansowych. Warto wiedzieć, że istnieje kilka typów zabezpieczenia kredytu i każdy z nich sprawdzi się w innych okolicznościach. 

Sprawdź, na czym polega zabezpieczenie kredytu i kiedy będzie potrzebne. Ekspert finansowy https://habza.com.pl/ zdradzi jak wybrać najlepsze zabezpieczenie.

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Celem zabezpieczenia kredytu jest zmniejszenie ryzyka, które wiąże się z udzieleniem komuś kredytu. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania finansowego, wierzyciel może szybciej odzyskać swoje pieniądze właśnie dzięki zabezpieczeniu. W sytuacji, gdyby zobowiązanie nie było zabezpieczone, bank miałby problem ze sprawnym uzyskaniem jakichkolwiek środków finansowych od swojego kredytobiorcy.

Zabezpieczenie kredytu może zostać użyte w sytuacji, gdy kredytobiorca dopuścił do opóźnień w spłacie kredytu. Często jest ono również aktywowane w konkretnych sytuacjach, w których kredytobiorca nie jest w stanie regulować rat kredytu np. zachoruje, straci pracę itd. Z zabezpieczeniem kredytu można spotkać się zawsze w przypadku kredytów hipotecznych i rzadziej w przypadku kredytów gotówkowych, odnawialnych, konsolidacyjnych.

Zabezpieczenie niewielkich zobowiązań jest konieczne, jeśli kredytobiorca ma niską zdolność kredytową. Pozwala ono na to, aby dana osoba uzyskała pozytywną odpowiedź na swój wniosek kredytowy. Bez zabezpieczenia osoba z niską zdolnością kredytową nie otrzymałaby kredytu lub dostałaby go na nieco gorszych warunkach.

Jakie formy zabezpieczenia kredytu akceptują banki?

Banki akceptują zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe. Do najpopularniejszych form zabezpieczenia kredytu można zaliczyć:

– cesję wierzytelności,

– poręczenie wekslowe,

– gwarancję bankową,

– pełnomocnictwo,

– kaucje, zastaw (ogólny lub rejestrowy)

– hipotekę,

– blokadę środków na koncie,

Jak więc widzisz, banki akceptują wiele rodzajów zabezpieczeń kredytów. Najczęściej jednak można spotkać się z hipoteką. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczenie kredytu jest jednym z warunków udzielenia zobowiązania. W przypadku niektórych zobowiązań kredytobiorca może sam zdecydować jaka forma zabezpieczenia odpowiada mu najbardziej. Jeśli będziesz regularnie spłacał raty swojego kredytu, to możesz nawet nie odczuć zabezpieczenia.

Podsumowanie

Zabezpieczenie kredytu chroni wierzyciela w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie. Dzięki niemu możesz uzyskać lepszą ofertę kredytu i na przykład uzyskać wyższą kwotę zobowiązania. Warto znać rodzaje zabezpieczeń kredytu, ponieważ prędzej czy później można się z nimi spotkać. Zazwyczaj są one wymagane w przypadku kredytów na wysokie kwoty, jednak zdarza się, że także niewielki kredyt gotówkowy może wymagać zabezpieczenia. Znając rodzaje zabezpieczeń, łatwiej będzie Ci zdecydować, które z nich będzie dla Ciebie w danym momencie najkorzystniejsze.

Dodaj komentarz