Czym są lokaty terminowe? - TRUST.ORG.PL

Czym są lokaty terminowe?

Lokaty terminowe są to depozyty bankowe umieszczane w instytucji finansowej na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone pieniądze odbiera wypłatę w postaci odsetek. Stopień odsetek zależy od oprocentowania depozytu oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie depozytu jest dokładnie związane z długością okresu lokaty.

Oprocentowanie udziałów terminowych ma profil stały lub zmienny (oprocentowanie zmienne lub stałe). Lokaty terminowe z reguły są otwierane na okres od 1-go do 36-u miesięcy. Są również depozyty, których okres trwania jest krótszy (dniowe lub tygodniowe) bądź większy (36-, 48- i 60-miesięczne). Lokaty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) z reguły są oprocentowane niezmienną stopą procentową, natomiast długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel depozytu zobowiązuje się do nie wypłacania zdeponowanych w instytucji finansowej finansów przed upływem czasu na jaki lokata została założona. Są dwa modele lokat terminowych: lokatę rentierską oraz lokatę dynamiczną.

Przy zawiązywaniu lokaty terminowej powinno się zwrócić uwagę na:
Wielkość oprocentowania oraz częstość kapitalizacji depozytu
Wielkość sumy minimalnej
Czy jest możliwość pertraktowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania większej sumy pieniędzy
Czy można wyznaczać pełnomocnika
Czy odsetki są dodawane do kapitału czy też bank wysyła na nie oprocentowany rachunek
Wielkość specjalnych kosztów związanych z założeniem depozytu
Czy jest możliwość wyboru rodzaju depozytu

Dodaj komentarz