Czym jest upadłość konsumencka? - TRUST.ORG.PL

Czym jest upadłość konsumencka?

Wiele osób z pewnością słyszało pojęcie „upadłość konsumencka”. Pod tym pojęciem kryje się postępowanie sądowe, które pozwala uporać się z długami w sytuacji, gdy brak jest pieniędzy na spłacanie rat.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest powstępowaniem sądowym, z którego mogą skorzystać wyłącznie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności. Przedsiębiorcy, którzy są niewypłacalni z możliwości tej nie mogą skorzystać. Wniosek o upadłość może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Przygotowanie tego wniosku nie jest skomplikowane. Za jego złożenie pobierana jest opłata sądowa w wysokości zaledwie trzydziestu złotych. Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, to koszty postępowania sądowego mogą zostać pokryte przez skarb państwa.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej muszą znaleźć się informacje dotyczące między innymi wykazu majątku i jego szacunkowej wyceny. Należy przygotować także listę wierzycieli. Muszą się na niej znaleźć także informacje odnośnie długów posiadanych wobec nich.

Czy w każdym przypadku sąd może ogłosić upadłość konsumencką?

Nie każda osoba, która posiada długi może liczyć na to, że sąd ogłosi upadłość konsumencką. Są powody, dla których sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie. Powodów tych jest wiele. Wniosek może zostać oddalony czy umorzone postępowanie, jeśli dłużnik jest komandytariuszem lub akcjonariuszem odpowiadającym za długi spółki. Upadłość nie zostanie ogłoszona także wtedy, gdy okres zaległości dłużnika jest krótszy niż trzy miesiące. W takiej sytuacji uznaje się, że dłużnik jest wypłacalny.

Co oznacza ogłoszenie upadłości?

Plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony przez sąd wspólnie z wyznaczonym syndykiem. Plan ten obejmuje miesięczną ratę, która ma pokryć wszystkie zobowiązania dłużnika. Okres, przez który będzie ona płacona to maksymalnie trzydzieści sześć miesięcy. Po upływie tego czasu wszystkie niespłacone zobowiązania zostaną umorzone. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dla dłużnika oznaczać konieczność sprzedaży całego majątku. Może zajść nawet konieczność sprzedaży domu czy mieszkania. Co ważne, sąd ma możliwość umorzenia wszystkich zobowiązań bez określania planu spłaty wierzycieli!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą bardzo poważne, odczuwalne przez lata skutki. Wiąże się z tym nawet ryzyko utraty mieszkania. Mimo tego że ogłoszenie upadłości wydawać się może jedynym skutecznym sposobem wyjścia z zadłużenia, swoją decyzję należy bardzo poważnie przemyśleć.

Dodaj komentarz