Czym jest ryzyko kredytowe i co na nie wpływa? - TRUST.ORG.PL

Czym jest ryzyko kredytowe i co na nie wpływa?

Banki, które udzielają kredytów bardzo dokładnie sprawdzają historię kredytową potencjalnego klienta, a także to, jak kształtuje się jego zdolność kredytowa. Wszystko po to, aby ryzyko kredytowe było zmniejszone. Niestety, nie da się go całkowicie wyeliminować. Co ciekawe, ryzyko kredytowe to pojęcie, które odnosi się zarówno do banku, jak i kredytobiorcy.

Czym jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to ryzyko, które związane jest z kredytem i polega na tym, że druga strona umowy może nie wywiązać się z podjętych ustaleń. I tak bank, który decyduje się przyznać klientowi kredyt zawsze musi liczyć się z tym, że kredytobiorca przestanie regulować swoje zobowiązania. W efekcie bank nie odzyska całości bądź części pożyczonych pieniędzy.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe dzieli się na kilka typów. Wyróżnia się ryzyko:

  • rynkowe;

  • stopy procentowej;

  • operacyjne;

  • pasywne;

  • aktywne;

  • niewypłacalności;

  • portfelowe;

  • indywidualne.

Ryzyko rynkowe ma związek z aktualną sytuacją, jaka panuje na rynkach finansowych. W związku z tym jest ono w pełni niezależne od tego, jakie działania podejmuje bank. Na ten rodzaj ryzyka kredytowego ma wpływ między innymi inflacja, która z kolei generuje wzrost cen. W efekcie kredytobiorca znajduje się w gorszej sytuacji finansowej niż wówczas, gdy zaciągał kredyt. Te same pieniądze, które ma w portfelu pozwalają na dużo mniej.

Ryzyko stopy procentowej również ma związek z inflacją. Odnosi się ono bezpośrednio do tego, jaką wartość ma pieniądz w danym momencie. Większość banków decyduje się na udzielanie kredytów, stawiając na zmienną stopę procentową. Pozwala to zmniejszać ryzyko stopy procentowej. Oprocentowanie stałe stosowane jest rzadko z uwagi na to, że nie jest ono korzystne dla banku.

Z kolei ryzyko operacyjne odnosi się do banku jako instytucji. Związane jest z różnymi wydarzeniami, które mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Czynnikiem ryzyka operacyjnego jest są między innymi pracownicy ze zbyt małymi kompetencjami.

Co bank uwzględnia, oceniając ryzyko kredytowe w przypadku indywidualnego klienta?

Chcąc zaciągnąć kredyt w banku, zmuszeni jesteśmy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganych dochodów. To właśnie dochód, jaki posiadamy i rodzaj umowy, na podstawie której wykonujemy pracę są dwoma istotnymi dla banku czynnikami wpływającymi na ryzyko kredytowe. Najlepiej postrzegani są ci klienci, którzy mają umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ryzyko kredytowe pojawia się przy każdym udzielanym przez bank kredycie. Stosowane różne praktyki pozwalają je jednak znacząco zmniejszyć.

Dodaj komentarz