Okres kredytowania | Umowa kredytu | Pożyczka | Podział Kredytów

Okres kredytowania

Okres kredytowania

Umowa kredytu

Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, na określony czas (okres kredytowania). Kredytobiorca przeznacza środki pochodzące z kredytu na określony w umowie cel. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy zaciągamy kredyt gotówkowy na dowolny cel. W tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, pieniądze możemy wydać na co tylko chcemy. Ponadto, kredytobiorca zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę środków pieniężnych w terminach i kwocie określonej w umowie oraz pokryć pozostałe koszty kredytu. Bank jest w tym stosunku stroną dominującą i ma prawo do kontroli wydatkowania środków oraz terminowości spłaty przez cały okres kredytowania.

Okres kredytowania

Okres kredytowania to czas przez, który obowiązuje nam umowa kredytu. Najprościej mówiąc, okres kredytowania to czas na, który został udzielony nam kredyt przez bank. Początkiem okresu kredytowania jest czas, w którym bank przekazuje nam w użytkowanie środki pochodzące z kredytu. Za koniec okresu kredytowania uznaje się dzień, w którym spłacimy ostatnią ratę kredyt, a tym samym spłacimy kredyt w całości. Okres kredytowania jest ustalany w umowie.

Podział kredytów w oparciu o okres kredytowania

kredyt krótkoterminowy – najczęściej okres kredytowania wynosi maksymalnie 1 rok,

kredyt średnioterminowy – z reguły udzielany na okres od 1 roku do 3 lat, maksymalny okres kredytowania wynosi natomiast 5 lat,

kredyt długoterminowy – okres kredytowania wynosi w tym przypadku powyżej 3lat bądź powyżej 5lat.

Skrócony okres kredytowania

Okres kredytowania może ulec skróceniu. Ma to miejsce w sytuacji gdy przed terminem ustalonym w umowie kredytu spłacimy całą należność.

Wydłużony okres kredytowania

Z wydłużonym okresem kredytowania możemy spotkać się w sytuacji gdy w trakcie jednej umowy kredytu, postanowimy zwiększyć kapitał kredytu, a tym samym jego koszt. Wtedy także co do zasady, aby zachować kwotę rat w aktualnej wysokości, wydłużamy okres kredytowania.

Okres kredytowania może zostać wydłużony także w przypadku gdy korzystamy z ubezpieczenia kredytu i odraczamy termin spłaty. Ze względu na to, że przez określony okres nie musimy spłacać kredytu, tym samym wydłużamy czas jego spłaty.

Jeśli jesteś zainteresowany, strona autora zawiera również wiele innych ciekawych informacji.

Dodaj komentarz