Ile komornik może zabrać z pensji?

Ile komornik może zabrać z pensji?

Ile komornik może zabrać z pensji?

Komornik odpowiada za dochodzenie roszczeń wobec dłużników, które zostały ustalone przez sąd. Jednym z najczęstszych sposobów egzekucji jest zajęcie części wynagrodzenia dłużnika. Jednak istnieją pewne ograniczenia i przepisy dotyczące tego, ile komornik może zabrać z pensji osoby zadłużonej. Czego możemy się spodziewać przy zajęciu komorniczym?

Podstawa prawna do zajęcia komorniczego 

Zasady zajmowania wynagrodzenia przez komornika regulowane są w Polsce przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że komornik nie może zająć całego wynagrodzenia dłużnika. Istnieje minimalna kwota zwana “minimum egzystencji,” która jest chroniona przed zajęciem. Aktualnie wynosi ona 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak oblicza się zajęcie wynagrodzenia?

Aby obliczyć, ile komornik może zabrać z pensji, potrzebujemy kilku informacji. Najpierw musimy poznać wysokość naszego wynagrodzenia netto. Następnie obliczamy 60% tej kwoty, co daje nam “minimum egzystencji”. To jest kwota, której komornik nie może przekroczyć. Jeśli nasze wynagrodzenie jest wyższe niż to minimum, komornik może zająć nadwyżkę. Jednak, w przypadku wynagrodzenia niższego niż minimum egzystencji, komornik nie ma prawa zabrać niczego.

Komornik a inne źródła dochodu

Warto zaznaczyć, że komornik może zajmować nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także inne źródła dochodu, takie jak renty, emerytury, zasiłki czy dochody z umów cywilnoprawnych. Zasady obliczania zajęcia różnych źródeł dochodu mogą się nieco różnić, ale generalnie obowiązują te same zasady co w przypadku pensji.

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których komornik może zająć więcej niż 60% wynagrodzenia. Należy do nich, chociażby sytuacja, gdy dłużnik ma kilku wierzycieli, a suma zobowiązań przekracza połowę jego dochodu. Wtedy komornik może zająć nawet 50% nadwyżki ponad minimum egzystencji.

Warto również wiedzieć, że istnieją pewne ulgi dla osób zadłużonych, które utrudniają egzekucję w całości. Przykłady to ulga na dziecko czy ulga rehabilitacyjna.

Zajęcie komornicze a zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce ustalono płacę minimalną na poziomie 3490 zł brutto, co oznacza 2709 zł netto. Natomiast od 1 lipca kwota minimalnej pensji wzrosła do 3600 zł brutto, co przekłada się na 2784 zł netto. Te kwoty stanowią nie tylko minimalne zarobki, ale także limity, które są brane pod uwagę przez komornika.

Zgodnie z przepisami prawa, komornik egzekwujący dług ma obowiązek pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnej pensji obowiązującej w danym roku podatkowym. Jednakże kwota, która nie może być zajęta przez komornika, różni się w przypadku osób zatrudnionych na pół etatu lub ćwierć etatu, którzy zarabiają powyżej minimalnej pensji. W takim przypadku, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi odpowiednio 50% i 25% minimalnego wynagrodzenia.

Zależnie od konkretnej sytuacji, komornik może zająć różne części naszej pensji po dostępie do naszego konta bankowego. Praktyka ta jest zróżnicowana, a procent pensji, który może zostać zajęty, zależy od okoliczności:

  • 100 proc. pensji może zająć komorni, gdy otrzymujemy wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  • 60 proc. pensji można zająć niezależnie od jej wysokości, w przypadku zadłużenia wynikającego z niepłacenia alimentów.
  • 50 proc. pensji można zająć, jeśli nasze zarobki wynoszą przynajmniej dwukrotność płacy minimalnej, a zadłużenie powstało z innego powodu.

Jak chronić się przed zbyt dużym zajęciem wynagrodzenia?

Aby chronić się przed zbyt dużym zajęciem wynagrodzenia, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

Skonsultuj się z komornikiem – warto nawiązać kontakt z komornikiem i przedstawić mu swoją sytuację finansową. Komornik ma obowiązek dostosować zajęcie do naszych możliwości finansowych.

Wnioskuj o ulgi – jeśli spełniasz warunki, aby skorzystać z ulg, warto złożyć odpowiednie wnioski do komornika. Mogą one znacząco obniżyć kwotę zajęcia.

Negocjacje z wierzycielem – warto również spróbować negocjować z wierzycielem, aby uzyskać ustępstwa i ewentualnie spłacać dług w ratach.

Podsumowanie

Ile komornik może zabrać z pensji? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia, inne źródła dochodu, liczba wierzycieli, oraz ewentualne ulgi, które można uzyskać. Ważne jest, aby zrozumieć swoje prawa i skonsultować się z komornikiem w celu ustalenia najlepszego rozwiązania w sytuacji zadłużenia. 

Dodaj komentarz