Restrukturyzacja kredytu - co to jest i do czego służy?

Restrukturyzacja kredytu – co to jest i do czego służy?

W razie kłopotów przy spłacaniu kredytu należy pamiętać, że zgodnie z prawem bankowym każdy kredytobiorca może ubiegać się o zmianę warunków spłaty zobowiązania.

Istotne jest również, że bank sam nie podejmuje w tej sprawie inicjatywy, dlatego osoby zainteresowane takim rozwiązaniem muszą złożyć wniosek, który zostanie przez instytucje bankową rozpatrzony. W przypadku pozytywnej opinii zostanie podpisany aneks do umowy kredytowej zawierający nowe warunki kredytu.

Kto ma szansę na restrukturyzację kredytu?

Zmiana warunków spłaty zobowiązania, czyli restrukturyzacja kredytowa, przewidziana jest dla kredytobiorców w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej. Jednak bank w celu jej weryfikacji wymaga dokumentów potwierdzających naszą aktualną sytuację. Trzeba więc przygotować zaświadczenia stwierdzające obniżenie dochodów, na przykład w przypadku zwolnienia z pracy lub zmniejszenia pensji.

Gdy przyczyną składania wniosku o restrukturyzację jest utrata płynności finansowej, należy wykazać, co jest jej przyczyną. Zazwyczaj są to duże wydatki spowodowane awariami lub nieplanowanymi remontami. Jeśli utrata zdolności finansowej związana jest ze zdarzeniem losowym, na przykład chorobą, również ta okoliczność będzie przez bank brana pod uwagę.

Ważne, aby wniosek składać jak najszybciej. Zwlekanie doprowadza do zwiększenia zadłużenia poprzez naliczanie karnych odsetek. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dane kredytobiorcy, informacje dotyczące wybranego rodzaju restrukturyzacji oraz przewidywaną długość trwania trudnej sytuacji finansowej. Warto dołączyć wszelkie dokumenty wskazujące na naszą trudną sytuację: wyciągi z konta, orzeczenie lekarskie, faktury za rehabilitację lub leczenie.

Restrukturyzacja kredytowa – czyli co można zmienić?

Głównym celem, jaki ma realizować restrukturyzacja kredytowa, jest dostosowanie warunków spłaty kredytu do aktualnej sytuacji kredytobiorcy, tak by mógł on terminowo regulować swoje zadłużenie i jednocześnie zachować niezbędne do życia środki finansowe. Oczywiście nie można przyjąć jednego sztywnego modelu postępowania.

W ramach restrukturyzacji zobowiązania można zmienić długość okresu spłaty kredytu. I nie musi to być wcale wydłużenie związane z większą liczbą rat, a więc z większymi kosztami. Można wnioskować o skrócenie okresu spłat. Wówczas łączna kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu, co jest związane z redukcją liczby rat. Oczywiście w takiej sytuacji wysokość pojedynczej raty rośnie.

Inny wariat stanowi modyfikacja oprocentowania, która polega na zmniejszeniu wysokości odsetek ustawowych, które stanowią zysk dla banku naliczany od pożyczonego kapitału. Nie jest to zbyt popularne rozwiązanie, ale zawsze można spróbować. Do zdecydowanie popularniejszych opcji należą wakacje kredytowe, czyli brak opłat za kredyt w określonym czasie oraz rezygnacja z zabezpieczeń kredytu.

W przypadku trudności finansowych restrukturyzacja kredytowa stanowi rozwiązanie pozwalające na przykład zmniejszyć wysokość pojedynczej raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest terminowe spłacanie zadłużenia.

Dodaj komentarz