Sytuacja finansowa kredytobiorcy | Kredyt | Zdolność kredytowa

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

KTO UDZIELI NAM KREDYTU

Kredytu udzielić może nam tylko i wyłącznie instytucja bankowa. O kredyt możemy starać się więc w banku bądź SKOKu. Pozostałe instytucje pozabankowe nie mogą udzielić nam kredytu, a jedynie pożyczki. Różnica pomiędzy tymi instytucjami polega przede wszystkim na to skąd biorą się pieniądze, które później sprzedają w formie kredytu czy też pożyczki. Banki i SKOKi mają prawo gromadzić pieniądze pochodzące od innych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Instytucje pozabankowe nie mają takiego prawa. Jeśli chcą pożyczać pieniądze muszą być ich właścicielem.

KREDYT NIE DLA KAŻDEGO

Banki w przeciwieństwie do instytucji pozabankowych mają obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów. Ponadto, w Biurze Informacji Kredytowej muszą sprawdzić historię kredytową wnioskodawcy. To właśnie często wynik kontroli w BIK przesądza o tym, że nie otrzymamy kredytu. Instytucje pozabankowe udzielające pożyczek nie mają takiego obowiązku. Stąd też otrzymanie pożyczki jest łatwiejsze. W sytuacji gdy nie otrzymamy kredytu, gdyż nie mamy zdolności kredytowej, nie przekreśla to naszych szans na pożyczkę. Należy jednak pamiętać, że koszt pożyczki jest znacznie większy niż koszt kredytu.

SYTUACJA FINANSOWA KREDYTOBIORCY

Na sytuację finansową składa się kilka rzeczy. Aby otrzymać kredyt istotne znaczenie ma rodzaj oraz okres umowy w oparciu, o którą jesteśmy zatrudnieni. Ponadto, wysokość udzielonego kredytu determinuje także wysokość naszych zarobków. Teoretycznie, im więcej zarabiamy, tym większą kwotę kredytu powinniśmy otrzymać. Niekoniecznie jednak musi mieć to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przy ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy bank bierze także pod uwagę wysokość aktualnego zadłużenia wnioskodawcy. W tym momencie okazać się może, mimo wysokich zarobków, comiesięczne wydatki, będą jeszcze wyższe. Ten fakt może przesądzić o tym, że bank zdecyduje, że nie jesteśmy już w stanie spłacać kolejnego kredytu. Bank żąda także od osoby ubiegającej się o kredyt o wskazanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dopiero połączenie i podsumowanie tych wszystkich elementów pokazuje bankowi rzeczywisty obraz naszej sytuacji finansowej.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Na ocenę zdolności kredytowej poza oceną sytuacji finansowej kredytobiorcy ma także wpływ jego weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej. W BIK bank sprawdza przede wszystkim naszą historię kredytową. W tym momencie ma znaczenie nie tylko fakt czy zawsze w całości spłaciliśmy nasz kredyt. Bank poprzez weryfikację w BIK sprawdza także czy spłacaliśmy nasze raty kredytu terminowo. Nawet gdy nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca bank nie musi ale może udzielić nam kredytu. Przesłanką do odmowy udzielenia kredytu może być właśnie nieterminowe spłacanie rat wcześniejszych kredytów. Bank zobowiązuje się przekazać nam do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy, ale w zamian oczekuje, że my również będziemy wywiązywać się z zawartej umowy. W tym przypadku, po weryfikacji w BIK, nie jesteśmy dla niego wiarygodni. Warto więc dbać o swoją historię kredytową.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź tu.

 

Dodaj komentarz