Operacje bankowe | Produkty bankowe | Oczekiwania kredytobiorcy

Operacje bankowe

Operacje bankowe

Produkt bankowy

W ofercie banków możemy znaleźć zarówno produkty masowe i powtarzalne oraz takie dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Banki aby lepiej dopasować produkty do klienta muszą nie tylko stale przeprowadzać analizę rynku i oczekiwań odbiorców, ale i dokonać ich klasyfikacji. Wtedy choćby najbardziej masowe i spopularyzowane produkty będą choć w pewnym stopniu dopasowane do klienta za pomocą ich dopasowania do odpowiedniego segmentu odbiorców. Dla klientów, którzy mają zwiększone potrzeby, banki oferują wyspecjalizowane produkty bankowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Przykładem może być prywatna bankowość, która jest produktem bankowym przeznaczonym dla klienta bardzo zamożnego, oferująca zindywidualizowane produkty, obsługę , doradztwo oraz znacznie szerszy wachlarz produktów, wykraczający nawet poza ofertę banku, a obejmujący cały rynek.

Operacje bankowe

Produkty bankowe są ściśle powiązane z operacjami bankowymi. Banki nie gromadzą bowiem wszelkich pieniędzy na rachunkach, a cały czas nimi obracają. Robią to w celu osiągnięcia zysku, ale nie mogą zapominać przy tym o utrzymaniu na odpowiednim poziomie zaufania u swoich klientów. Bank przez cały czas dokonuje licznych operacji bankowych.

Klasyfikacje operacji bankowych

Wyróżniamy różne klasyfikacje operacji bankowych.

W oparciu o kryterium podmiotów możemy wyróżnić operacje własne banków, operacje klientów czy operacje obce.

Jeśli przyjmiemy podział w oparciu o terytorium wyróżnimy operacje bankowe krajowe i zagraniczne.

W stosunku do relacji pomiędzy bankami wyróżnimy operacje międzybankowe, czyli pomiędzy różnymi bankami oraz operacje międzyoddziałowe czyli pomiędzy placówkami tego samego banku.

Podział według rodzajów operacji, jakie dokonują banki, pozwala nam na wyróżnienie operacji bankowych bilansowych i pozabilansowych.

Innym podziałem może być klasyfikacja według formy rozliczenia. Wyróżnia ona operacje bankowe gotówkowe i bezgotówkowe.

W oparciu o rodzaj waluty w jakiej dokonywana jest operacja bankowa rozróżniamy operacje bankowe w złotych oraz walutach obcych.

Tradycyjnym, a zarazem najbardziej popularnym podziałem jest podział oparty na kryterium przedmiotu działania, który pozwala wyodrębnić:

– operacje czynne, czyli aktywne,

– operacje bierne, czyli pasywne,

– operacje pośredniczące bądź usługowe czy komisowe,

– pozostałe usługi banku.

 

Dodaj komentarz