Cel kredytu | Na co przeznaczyć pieniądze z kredytu | Kredyt gotówkowy

Cel kredytu

Cel kredytu

Umowa kredytu

Jednym z elementów, które określa umowa kredytu jest jego cel. Definicja umowy kredytu zakłada, że bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy pewną pulę środków pieniężnych na określony w umowie cel. Kredytobiorca zobowiązuje się przeznaczyć kwotę pieniędzy przekazana przez bank przeznaczyć na cel wynikający z umowy, czyli cel kredytu. Umowa kredytu staje się wiążąca w momencie jej podpisania. Okres kredytowania biegnie od momentu wypłaty przez bank środków pieniężnych.

Bank

Umowa kredytu zawierana jest pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Jedynie bank lub SKOK może nam udzielić kredytu. Instytucje poza bankowe udzielają pożyczek. Umowa kredytu jest więc umową dwustronną. Jednak w tym stosunku to bank jest stroną dominującą. Dzieje się tak dlatego, ze ma uprawnienia kontrolne. Mianowicie, ma prawo skontrolować kredytobiorcę czy wykorzystuje środki pieniężne oddane mu w użytkowanie, zgodnie z celem kredytu. Ponadto, ma prawo kontrolować także regularność i terminowość spłacania rat kredytu.

Cel

Zgodnie z definicją ustawową w umowie kredytu musi zostać określony ściśle cek kredytu. Cel kredytu to nic innego jak cel, na który wydane zostaną środki pieniężne. Tylko pod warunkiem, że wskażemy cel kredytu, bank go nam udzieli. Najczęstszym podziałem kredytów dostępnych na rynku, jest właśnie podział w oparciu o cel kredytu. Z tego też najczęściej biorą się nazwy poszczególnych kredytów.

Wyróżnić możemy między innymi :

– kredyt hipoteczny:

X budowlany – pieniądze pochodzące z kredytu przeznaczamy na budowę domu,

X mieszkaniowy – celem kredytu jest zakup mieszkania,

– kredyt inwestycyjny – celem kredytu jest sfinansowanie nakładów gospodarczych, w celu zakupu nowych lub ulepszenia\ modernizacji itp.  już posiadanych środków trwałych,

– kredyt obrotowy – środki z kredytu przeznaczone są na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– kredyt konsolidacyjny – ma na celu połączenie wszystkich wcześniejszych zobowiązań w jeden kredyt, w celu zmniejszenia wysokości miesięcznej raty,

– kredyt samochodowy – celem kredytu jest zakup samochodu,

Itd.

Kredyt – sprawdź tu – gotówkowy na dowolny cel

W przypadku kiedy staramy się o kredyt gotówkowy na dowolny cel, jak sama nazwa wskazuje nie musimy w umowie określać celu kredytu. To na co wydatkujemy środki pochodzące z kredytu gotówkowego na dowolny cel jest zależne tylko i wyłącznie od nas. Nie musimy tego określać w trakcie zawierania umowy z bankiem. Bank nie ingeruje w to na co przeznaczymy środki pieniężne. Decyzja należy do nas i może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Dodaj komentarz